www.zakazenia.org.pl

  

 
2/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Spis treciBezpieczny szpital

Kto pyta, nie bdzi 5

Tomasz Bielecki, Grzegorz Zikowski, Iwona Pawowska, Anna Maliszewska

Powierzchnie ze stopw miedzi utrzymuj poziom czystoci, zalecany po generalnym sprztaniu w maym szpitalu rejonowym na obszarze wiejskim 12

Shannon M. Hinsa-Leasure, Queenster Narley, Justin Vaverka, Michael G. Schmidt

Ocena stanu wiedzy personelu szpitalnego na temat zakaenia Clostridium difficile 25

Maria Gicala, Mirosaw Drd, Joanna Gdula-Argasiska, Artur Jurczyszyn, Sebastian Udziela, Grayna Biesiada, Jacek Czepiel

Zakaenia wirusowe

Rekomendacje leczenia wirusowych zapale wtroby typu C Polskiej Grupy Ekspertw HCV – 2017 37

Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Makowski, Magorzata Pawowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz

Aktualne zalecenia dotyczce diagnostyki zakaenia HCV 50

Katarzyna Fleischer-Stpniewska, Magorzata Ingot, Anna Zubkiewicz-Zarbska, Magorzata Fleischer

Etiologia biegunek infekcyjnych u dzieci. Biegunki o etiologii wirusowej 59

Katarzyna Zieniewicz-Cielik, Magorzata Sobolewska-Pilarczyk, Beata Smok, Magorzata Pawowska

Klinika zakae

Pucne powikania infekcyjne po przeszczepieniu macierzystych komrek krwiotwrczych – wirusy i grzyby, cz I 65

Magdalena Woniak, Jolanta Godzik

Cika posta malarii – opis dwch przypadkw 71

Andrzej Pihowicz, Witold Przyjakowski, Pawe Pihowicz

Epidemiologia zakae

Obliczenia biostatystyczne w epidemiologii 76

Urszula Deneka, Marian Jdrych, Agnieszka Woniak-Kosek

Immunologia zakae

Nowy problem zakae Corynebacterium diphtheriae w Polsce i Europie 84

Aleksandra Anna Zasada