www.zakazenia.org.pl

  

 
1/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Spis treciSterylizacja i dezynfekcja

Znaczenie chlorheksydyny w profilaktyce zakae 5

Agnieszka Woniak-Kosek, Jerzy Mierzejewski

Zdarzenia niepodane w procedurach dezynfekcji i sterylizacji 11

Dorota Kudzia-Karwowska

Kontrola i monitoring czystoci w placwkach suby zdrowia jako kluczowy element profilaktyki zakae 16

Waldemar Ferschke

Antybiotykoterapia

Teikoplanina w przegldach z bazy Cochrane 22

Artur Drzewiecki

Zakaenia wirusowe

Grypa wrd pacjentw Oddziau Dziecicego Wojewdzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakanego w Bydgoszczy w sezonie 2015/2016 26

Magorzata Sawilska-Taska, Magorzata Pawowska, Magdalena Wietlicka-Piszcz

Aktualne zasady leczenia zakae HCV u dorosych 33

Katarzyna Klimowicz, Tomasz Mikua, Alicja Wierciska-Drapao

Zakaenia grzybicze

Inwazyjna pucna aspergiloza u chorych po przeszczepie wtroby – diagnostyka PCR i ELISA 40

Alicja Pawiska, Ewa Romanowska, Elbieta Pietraszek-Jezierska, Joanna Teisseyre, Katarzyna Dzieranowska-Fangrat, Danuta Dzieranowska

Bezpieczny szpital

Jak waciwie interpretowa oznakowania rkawic ochronnych stosowanych w placwkach medycznych? 46

Katarzyna Majda, Sawomir Gondek

Epidemiologia zakae

Zakaenia ran, wywoane przez Clostridium spp. u chorych leczonych w wojewdzkim szpitalu specjalistycznym w Legnicy w latach 2000–2015 49

Grayna Filipowicz

Klinika zakae

Fitoterapia zakae 58

Ruth Dudek-Wicher, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz

Mechanizm przeciwbakteryjnego dziaania serycyny 66

Katarzyna Majda

Immunologia zakae

Program Szczepie Ochronnych na 2017 rok 71

Program Szczepie Ochronnych na 2017 pod znakiem szczepie przeciwko pneumokokom 86

Ewa Bernatowska