www.zakazenia.org.pl

  

 
6/2016 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Aleksandra Mczyska, Marzena Korbecka-Paczkowska – wiatowe standardy profilaktyki zakae szpitalnych – dzielimy si wiedz i dowiadczeniamiTransmisja Enterobacteriaceae produkujcych karbapenemazy (CPE) wzrasta nie tylko w Polsce, lecz rwnie w innych krajach europejskich.

--------- wicej informacji w wydaniu ...... chce wiedziec wiecej ...Jolanta Fioek - Program Czyste Leczenie Europejskiego Stowarzyszenia Czyste LeczenieThe Clean Treatment Programme, developed by the European Associacion of Clean Treatment

Streszczenie

Program Czyste Leczenie, opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, dotyczy niezalenej i obiektywnej oceny stanu bezpieczestwa biologicznego pacjentw w placwkach lecznictwa, takich jak szpitale i gabinety stomatologiczne, oraz klientw gabinetw kosmetycznych. Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powstao w 2010 roku z inicjatywy ...... chce wiedziec wiecej ...Grayna Skolimowska, Henryk Komo, Dariusz Jaboski, Tadeusz Grochowiecki - Analiza czynnikw ryzyka, wpywajcych na wystpienie zakaenia miejsca operowanego na oddziale chirurgii oglnej i naczyniowejMultivariate Analysis of Risk Factors for Surgical Site Infections in Department of General Surgery and Vascular

Streszczenie

Celem pracy bya analiza czynnikw wpywajcych na wystpienie zakaenia miejsca operowanego (ZMO). Badanie obejmowao 4137 chorych operowanych od 1.01.2010 r. do 31.12.2015 r. na Oddziale Chirurgii Oglnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewdzkiego w Siedlcach. ZMO wystpio w 9,4% przypadkw. Ryzyko zakaenia wzrastao po ...... chce wiedziec wiecej ...Aleksandra Trzciska - Jakie wymagania (normy) powinny spenia rkawiczki uywane w rodowisku medycznym, aby mogy zapewni uytkownikowi ochron przed zagroeniem biologicznym oraz chemicznym?Standards that should be met by gloves used in hospital environment to protect the user against the biological and chemical hazard

Streszczenie

Do oceny rkawic ochronnych dla pracownikw medycznych pod ktem spenienia warunkw dyrektywy 89/686/EWG stosuje sie norm europejsk EN 374-1:2003, ktra okrela wymagania dla rkawic chronicych przed zagroeniami chemicznymi oraz biologicznymi. Zgodnie z norm EN 374-1:2003 w przypadku rkawic ochronnych ocenia ...... chce wiedziec wiecej ...