www.zakazenia.org.pl

  

 
2/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Aleksandra Anna Zasada – Nowy problem zakae Corynebacterium diphtheriae w Polsce i w EuropieA new problem of Corynebacterium diphtheriae infections in Poland and in Europe

Streszczenie

Wprowadzenie w poowie XX wieku powszechnych, obowizkowych szczepie przeciw bonicy ograniczyo wystpowanie tej choroby w Europie do kilku przypadkw rocznie. Jednake w ostatnich latach wzrosa liczba zachorowa na bonic. Powodem tego jest obnianie si wyszczepialnoci dzieci, spadek ochronnego poziomu przeciwcia przeciwboniczych wraz z wiekiem, ...... chce wiedziec wiecej ...