www.zakazenia.org.pl

  

 
2/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Makowski, Magorzata Pawowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz – Rekomendacje leczenia wirusowych zapale wtroby typu C Polskiej Grupy Ekspertw HCV – 2017Recommendations for the treatment of hepatitis C in 2017

Streszczenie

Eliminacja zakaenia HCV jest warunkiem ustpienia zmian chorobowych w wtrobie, zmniejsza ryzyko hepatokarcynogenezy oraz zapobiega transmisji zakaenia tym wirusem. W konsekwencji znakomita wikszo przewlekle zakaony HCV powinna by kwalifikowana do leczenia. Rekomendacje wskazuj kto z tej grupy naley do priorytetw terapii w przypadku jakichkolwiek ogranicze, przewiduj ...... chce wiedziec wiecej ...Komentarz do rekomendacji leczenia wirusowych zapale wtroby typu CW Polsce ponad 200 tysicy osb jest przewlekle zakaonych wirusem HCV. Wczeniejsze moliwoci terapii tych zakae byy ograniczone, gwnie z powodu niezadowalajcej skutecznoci lekw jak te niedostatecznych rodkw finansowych. W tym kontekcie fakt, i wikszo przypadkw zakae HCV nie bya rozpoznawana, nie by zaskoczeniem.

Sytuacja ta diametralnie si zmienia w ostatnich kilku latach, gdy leki o dziaaniu bezporednio antywirusowym okazay si niemal w 100% ...... chce wiedziec wiecej ...Katarzyna Fleischer-Stpniewska, Magorzata Inglot, Anna Zubkiewicz-Zarbska, Magorzata Fleischer – Aktualne zalecenia dotyczce diagnostyki zakaenia HCVGuidelines for screening and diagnosis of hepatitis C infection

Streszczenie

Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia na wiecie yje okoo 185 milionw osb zakaonych wirusem zapalenia wtroby typu C (HCV). W Polsce infekcja ta dotyczy 0,6% mieszkacw kraju, co moe odpowiada 200 tysicom osb, z ktrych ponad 80% nie wie o swoim zakaeniu. Identyfikacja osb zakaonych HCV ogranicza epidemiologiczne, kliniczne i ekonomiczne konsekwencje pnego ...... chce wiedziec wiecej ...Katarzyna Zieniewicz-Cielik, Magorzata Sobolewska-Pilarczyk, Beata Smok, Magorzata Pawowska – Etiologia biegunek infekcyjnych u dzieci. Biegunki o etiologii wirusowejEtiology of infectious diarrhea in children. Viral diarrhea

Streszczenie

Biegunka jest czst chorob wieku dziecicego oraz drug po zakaeniach ukadu oddechowego przyczyn hospitalizacji najmodszych dzieci. Do przyczyn zakanych naley zaliczy: wirusy, bakterie i pasoyty. Najczstszym czynnikiem etiologicznym biegunki u dzieci s wirusy, szczeglnie rotawirusy, norowirusy i adenowirusy. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i kliniczne na temat ...... chce wiedziec wiecej ...