www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Przemysaw Dziewirz, Monika Lemaska – Nitroksolina jako lek alternatywnie stosowany w leczeniu niepowikanych zakae ukadu moczowego, wywoanych przez paeczki z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzajce β-laktamaz typu ESBLNitroxoline as an alternative drug for the treatment of uncomplicated urinary tract infections caused by Enterobacteriaceae rods producing β-lactamase ESBL

Streszczenie

Zakaenia ukadu moczowego (ZUM) nale do najczstszych przyczyn konsultacji lekarskich. Od wielu lat etiologia ZUM nie ulega zmianom, jednak ze wzgldu na wzrost opornoci drobnoustrojw uropatogennych jest konieczna weryfikacja antybiotykoterapii stosowanej w ZUM. W tym celu dokonano analizy wraliwoci wielolekoopornych szczepw (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis) na nitroksolin i porwnano z wraliwoci na inne antybiotyki. Przeprowadzona analiza wykazaa wysoki odsetek szczepw wraliwych na nitroksolin oraz obniony odsetek szczepw wraliwych na nitrofurantoin oraz kotrimoksazol. Stwierdzono, e du wraliwo na nitroksolin wykazuj paeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae, wytwarzajce β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym, w zwizku z tym ten antybiotyk mona alternatywnie stosowa w leczeniu powikanych, jak i przewlekych nawracajcych zakae dolnych drg moczowych.

Summary

Urinary tract infections (UTI) are among the most common causes of medical consultations. For many years the etiology of UTI has not changed, but increasing the resistance of uropathogenic organisms makes the verification of the need for antibiotic used for urinary tract infections, including an analysis of the sensitivity of multi-drug resistant strains (E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis) for nitroxoline and compared with other antibiotics. The analysis showed a high percentage of nitroxine-sensitive strains and a lower percentage of strains susceptible to nitrofurantoin and cotrimoxazole. Nitroxoline is highly susceptible to intestinal Enterobacteriaceae producing β-lactamase with an expanded substrate spectrum, so it could be an alternative to treatment of complicated and chronic recurrent lower urinary tract infections.

Sowa kluczowe/Key words

nitroksolina ➧ ZUM ➧ ESBL ➧ lekooporno, zapalenie pcherza moczowego

nitroxolin ➧ UTI ➧ ESBL ➧ drug resisctance ➧ cystitis