www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Tomasz Ozorowski – Jak ograniczy rozprzestrzenianie si paeczek z rodziny Enterobacteriaceae produkujcych karbapenemazy?How to control dissemination of carbapanemases producing Enterobacteriacaeae in Poland

Streszczenie

Szybkie rozprzestrzenianie si CPE w Polsce jest stwierdzane od 2012 roku, na pocztku w Wielkopolsce, obecnie rwnie na Mazowszu i Podlasiu. Dziaania majce na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu si CPE s prowadzone na trzech poziomach: oglnokrajowym, regionalnym i szpitalnym. Dziaania oglnokrajowe i regionalne polegaj na monitorowaniu wszystkich przypadkw CPE, przesyaniu informacji zwrotnej oraz koordynowaniu skutecznych dziaa profilaktycznych. Szpital prowadzi dziaania uniwersalne, ktre przerywaj transmisj lekoopornych drobnoustrojw, oraz dziaania majce na celu kontrol CPE, to jest obejmujce gwnie badania przesiewowe i izolacj zakaonych pacjentw.

Summary

Since 2012 carbapanemases producing Enterobacteriacaeae, mainly Klebsiella pneumoniae New Delhi, are spreading very rapidly in Poland. Epidemic dissemination is confirmed in to regions, Mazowsze and Podlasie. Effective control of CPE is based on coordination of three levels of activities: national, regional and hospital level. National and regional activities are based on surveillance of all cases of CPE and coordination of universal infection control operations. Hospital should implement universal precaution to prevent transmission of multidrug organisms and precautions directed to CPE, mainly microbiological screen and isolation of the all patients with CPE.

Sowa kluczowe/Key words

Enterobacteriaceae produkujce karbapenemazy ➧ oporno ➧ kontrola zakae

carbapanemases producing Enterobacteriacaeae ➧ resistance ➧ infection control