www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Rafa Gierczyski – Wirusowe zapalenia wtroby – problem zdrowia publicznego moliwy do rozwizaniaViral hepatitis – the resolvable public health threat

Streszczenie

Zgodnie z danymi WHO na wiecie yje obecnie 257 milionw osb z przewlekym zakaeniem HBV i 71 milionw z przewlekym zakaeniem HCV, a liczba zgonw wskutek WZW jest porwnywalna z liczb zgonw z powodu grulicy. Ocenia si, e w Polsce osb przewlekle zakaonych tymi wirusami jest odpowiednio okoo 350 tysicy (WZW B) i 200 tysicy (WZW C). Do zakae HBV i HCV dochodzi podczas kontaktu z krwi osoby zakaonej lub ze skaonymi ni preparatami leczniczymi i narzdziami zabiegowymi. Szacuje si, e w Polsce blisko 70% zakae jest nastpstwem zabiegw medycznych. Zakaenia czsto maj charakter przewleky i mog latami przebiega bez zauwaalnych objaww a do wystpienia zwknienia i marskoci wtroby, a w konsekwencji rwnie raka wtrobowo-komrkowego. Ponad poowa zakaonych osb nie wie o swojej chorobie. Profilaktyka WZW B polega na stosowaniu szczepienia ochronnego oraz przeciciu drg szerzenia si wirusa. Nie ma natomiast szczepionki przeciw WZW C. Z tego wzgldu due znaczenie ma zapobieganie nowym zakaeniom oraz szybka identyfikacja i leczenie osb zakaonych. Obecnie jest moliwo stosowania nowoczesnych terapii zakae HCV z uyciem lekw o bezporednim dziaaniu przeciwwirusowym (DAAs). W przypadku WZW B dostpne terapie ograniczajce replikacj wirusa (NAs) opniaj postp choroby, lecz nie zapewniaj trwaej eradykacji HBV z organizmu.

Summary

According with the WHO data 257 and 71 million people are currently chronically infected worldwide by HBV and HCV, respectively. Number of deaths due to viral hepatitis and tuberculosis is similar. In Poland, the estimated number of HBV and HCV infections are close to 350 and 200 thousand, respectively. Viral hepatitis B and C (HBV and HCV) are the blood-borne infections transmitted by the virus contaminated blood, as well any drug and surgical instrument contaminated by blood of the infected person. It is estimated that up to 70% of the blood-borne viral hepatitis cases in Poland result from medical interventions. The infections are often chronic that remain undiagnosed for many years, until first manifestation of serious liver dysfunctions like cirrhosis that may lead to hepatocellular carcinoma. It is estimated that even 50% of the infected persons remain unaware of their illness. Prophylactics of hepatitis B (HBV) is based on vaccination and the virus transmission routes elimination. There is no available vaccination against hepatitis C. Therefore, HCV prevention is focused on the virus transmission limitation as well as on identification of HCV infected patients, who nowadays can be effectively treated with specific antiviral therapies (Direct-Acting Antivirals). The current HBV therapies based on NAs (nucletide/nucleoside analogs) hamper HBV replication that delays development of the infection being, however, unable to eliminate the virus.

Sowa kluczowe/Key words

WZW ➧ HCV ➧ HBV ➧ WZW B ➧ WZW C ➧ wirusowe zapalenie wtroby

HCV ➧ HBV ➧ hepatitis ➧ viral hepatitis ➧ liver cirrhosis