www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2017


Szanowni Pastwo,

W tym „wakacyjnym” numerze czasopisma dominuj przegldowe artykuy o tematyce klinicznej, opisy schorze o etiologii zarwno wirusowej, jak i bakteryjnej.

W dziale „Zakaenia wirusowe” publikujemy a trzy niezwykle wane artykuy na temat zakae powodowanych przez wirusy hepatotropowe. Dwa z nich dotycz rzadko poruszanej kwestii pozawtrobowych uszkodze w przebiegu WZW typu C, obserwowanych u 40–70% osb zakaonych. Zesp autorw z Wrocawia (Katedra i Klinika Chorb Zakanych oraz Katedra i Zakad Mikrobiologii UW) – Panie dr med. Katarzyna Fleischer-Stpniewska, dr hab. med. Magorzata Inglot, dr med. Anna Zubkiewicz-Zarbska oraz dr med. Magorzata Fleischer w sposb wyjtkowo przystpny i czytelny przedstawiaj w tabelach klasyfikacj, objawy kliniczne oraz diagnostyk przesiewow pozawtrobowych manifestacji zakae HCV, a Pan profesor Filip Gokowski z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego skupia si na najczstszym powikaniu pozawtrobowym zakaenia HCV, czyli autoimmunologicznej chorobie tarczycy z jej dysfunkcj. Ostatni artyku z zakresu zakae powodowanych przez wirusy uszkadzajce przede wszystkim wtrob jest praca zbiorowa wczeniej wymienianego zespou badaczy z Wrocawia, omawiajca trudnoci terapeutyczne u pacjentw zakaonych wirusem HBV, bdcych w immunosupresji.

W dziale „Klinika zakae” Panie dr Katarzyna Zieniewicz-Cielik z Wojewdzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakanego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Magorzata Sobolewska-Pilarczyk i Beata Smok z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydziau Lekarskiego, Kliniki Chorb Zakanych i Hepatologii Wieku Rozwojowego w swej pracy przedstawiy dane epidemiologiczne i kliniczne wystpujcych u dzieci biegunek o etiologii bakteryjnej, ze szczeglnym uwzgldnieniem cech, ktre sprzyjaj rozprzestrzenianiu si bakterii w tej grupie wiekowej. W tym dziale publikujemy rwnie drug cz artykuu z orodka krakowskiego na temat powika infekcyjnych po przeszczepieniu macierzystych komrek krwiotwrczych. W tej czci s omwione zakaenia o etiologii bakteryjnej.

Na koniec chciaabym zwrci Pastwa uwag na zamieszczony w dziale „Epidemiologia zakae” artyku Pana dr. med. Tomasza Ozorowskiego ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Paskiego UM w Poznaniu, dotyczcy jake aktualnego problemu rozprzestrzeniania si szczepw z rodziny Enterobacteriaceae produkujcych karbapenemazy (CPE). Problem ten dotyczy szpitali caego wiata, a w Polsce narasta. Autor na podstawie aktualnych publikacji naukowych przedstawia moliwoci zastosowania strategii zapobiegania rozprzestrzenianiu si CPE na rnych poziomach: oglnokrajowym, regionalnym oraz w poszczeglnych szpitalach, a take sposoby oceny skutecznoci tych dziaa.

Oczywicie, omwiam tylko kilka wybranych publikacji, ale polecam uwadze Pastwa wszystkie prezentowane artykuy.

We wrzeniu, jak kadego roku, spotykamy si na licznych spotkaniach naukowych o tematyce interesujcej naszych Czytelnikw. W tym roku w dniach 22–24 wrzenia odbdzie si w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologw, a par dni pniej, take w Krakowie, spotkanie czonkw Sekcji Zakae Chirurgicznych w ramach Oglnopolskiego Zjazdu Towarzystwa Chirurgicznego (w dniach 27–30 wrzenia). Serdecznie zapraszam na oba spotkania. Szczegowe informacje na stronach internetowych towarzystw.

Zbliaj si wakacje, dlatego wszystkim Czytelnikom ycz dobrego wypoczynku, interesujcych podry i wspaniaej pogody.

prof. dr hab. med. Magorzata Bulanda

redaktor naczelny