www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2013


Czy s dowody na zmniejszenie si liczby zakae po dezynfekcji fumigacyjnej?Evidence based medicine the decontamination. Are evidence to reduce the number of infection

after disinfection fumigation?

Patryk Tarka

Streszczenie

Celem artykuu byo podsumowanie wynikw bada na temat skutecznoci dezynfekcji fumigacyjnej w zmniejszaniu liczby zakae szpitalnych. W tym celu przeszukano baz pimiennictwa medycznego. Wyniki bada dowodz, e dezynfekcja fumigacyjna za pomoc gazowego nadtlenku wodoru moe zmniejsza liczb zakae ...... chce wiedziec wiecej ...Jeden z najpopularniejszych antyseptykw – triklosan, mechanizm dziaania i zjawisko opornociOne of the most popular antiseptics – triclosan, mechanism of action and phenomenon of resistance

Agata Jaboska-Trypu

Streszczenie

Nalecy do bisfenoli triklosan jest znanym rodkiem antyseptycznym o szerokim spektrum dziaania biobjczego. Ma on bardzo szerokie zastosowanie zarwno w placwkach suby zdrowia, jak i w gospodarstwach domowych. Ze wzgldu na due rozpowszechnienie i zdolno do akumulacji gromadzi si w rodowisku, gwnie w zbiornikach ...... chce wiedziec wiecej ...Midzynarodowa konferencja na temat zakae szpitalnych pod hasem „Poprawi opiek i zredukowa koszty”Patryk Tarka

W dniach od 30 wrzenia do 2 padziernika br. odbya si w Kolonii w Niemczech konferencja, ktrej gwnym tematem byy aspekty ekonomiczne zapobiegania zakaeniom szpitalnym. Uczestniczyo w niej ponad 260 ekspertw reprezentujcych wszystkie kraje europejskie, a jej organizatorem by Dzia Zapobiegania Zakaeniom firmy 3M. ...... chce wiedziec wiecej ...