www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2013


Dekontaminacja wyrobw medycznych. Cz II. Teoretyczne podstawy procesu detergencji wyrobw medycznychPatryk Tarka

Decontamination of medical devices.

Part II. The theoretical basis of detergency process for medical devices

Streszczenie

Mycie, czyli proces detergencji, jest pierwszym i najwaniejszym etapem dekontaminacji wyrobw medycznych. Uywanie nieodpowiednich preparatw dezynfekujcych nie tylko stabilizuje i utrwala zanieczyszczenia organiczne, ale take jest przyczyn braku skutecznoci bjczej. Pozostawienie na duszy czas ...... chce wiedziec wiecej ...Czy mona wyeliminowa Clostridium difficile ze rodowiska szpitalnego?Gajane Martirosian

Is it possible  to eliminate Clostridium difficile from hospital environment? 

Streszczenie

Clostridium difficile to Gram(+) laseczka rosnca beztlenowo i wytwarzajca spory. Jest ona czynnikiem etiologicznym szeregu schorze. Za gówny czynnik ryzyka zakae C. difficile uznaje si antybiotykoterapi, która powoduje supresj fizjologicznej mikroflory jelitowej i namnoenie si szczepów C. ...... chce wiedziec wiecej ...Porwnanie skutecznoci wielomoduowej kampanii promujcej higien rk i kontroli oceniajcych popraw w zakresie przestrzegania higieny rkAleksandra Mczyska, Jacek J. Klawe

COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF MULTI-MODULE CAMPAIGN PROMOTING HAND HYGIENE AND COMPLIANCE AUDIT EVALUATION IN IMPROVEMENT OF HAND HYGIENE

Streszczenie

W cigu ostatnich 20 lat wzroso zainteresowanie badaniami oraz interwencjami dotyczcymi poprawy przestrzegania zasad higieny rk w placówkach medycznych. Prowadzone badania znacznie si róniy czasem trwania i rodzajem interwencji. Mimo ...... chce wiedziec wiecej ...