www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2013


Dekontaminacja wyrobw medycznych. Cz I. Rola i dziaanie substancji pomocniczych chemicznych preparatw dezynfekcyjnychPatryk Tarka

Decontamination of medical devices. Part. I.

The role and function of excipients used in chemical disinfectants

Streszczenie

Dziaanie chemicznych preparatów dezynfekcyjnych nie jest uzalenione wycznie od substancji aktywnej. Nowoczenie produkowane preparaty dezynfekcyjne zawieraj szereg substancji wspomagajcych ich dziaanie bójcze oraz usuwanie zanieczyszcze. Efekt tego dziaania jest synergistyczny, a spektrum ...... chce wiedziec wiecej ...Dezynfekcja ciekw szpitalnychKrzysztof Kanclerski, Agnieszka Chojecka, Ewa Röhm-Rodowald, Boenna Jakimiak, Beata Ziemba, Olga Wierciska

DISINFECTION OF THE HOSPITAL WASTE WATER

Streszczenie

Wedug obowizujcego w Polsce prawa wszystkie zakane lub potencjalnie zakane cieki medyczne przed wprowadzeniem do ukadu kanalizacyjnego lub do rodowiska powinny by poddane dezynfekcji. W artykule opisano podstawowe technologie unieszkodliwiania cieków zakanych, stosowane w Polsce: ...... chce wiedziec wiecej ...Powierzchnie nieoywione jako rdo zakae szpitalnychAgata Jaboska-Trypu, Emilia Szumska

INANIMATE SURFACES AS A SOURCE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS

Streszczenie

Jedn z przyczyn zakae szpitalnych s infekcje spowodowane zakaeniami krzyowymi, a gówny nonik patogenów stanowi rce personelu medycznego. Do kontaminacji doni pracowników suby zdrowia moe doj podczas kontaktu z pacjentem, jego pynami ustrojowymi i wydzielinami oraz z zanieczyszczonymi powierzchniami w pobliu pacjenta ...... chce wiedziec wiecej ...