www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2012


Tworzenie systemu kontroli procesw sterylizacji oraz narzdzia do jej realizacjiCreating a sterilization processes control system and its implementation instruments

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Wikszo zakadw opieki zdrowotnej i gabinetw lekarskich dokonuje sterylizacji materiaw medycznych we wasnym zakresie, a tylko niektre mae placwki zlecaj wykonanie tej usugi. Wszystkim sterylizatorniom, niezalenie od ich wielkoci i zakresu dziaania, zaley na skutecznoci sterylizacji, dlatego s stosowane rne formy kontroli i ...... chce wiedziec wiecej ...Mae sterylizatory parowe – wymagania wynikajce z normy pn-en 13060Small steam sterilizers – requirements resulting from pn-en 13060 standard

mgr Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Mae sterylizatory parowe s podstawowym wyposaeniem niewielkich placwek medycznych, a w nielicznych duych szpitalach stanowi sprzt pomocniczy. W ujciu jakociowym zagroenie zakaeniami utrzymuje si na takim samym poziomie w maych i w duych placwkach medycznych, dlatego jako dziaa zapobiegajcych zakaeniom musi by jednakowa we ...... chce wiedziec wiecej ...Aseptyczna technika bezdotykowa ANTTAseptic Non Touch Technique ANTT

Katarzyna Trzpiel

Streszczenie

W artykule zostaa opisana aseptyczna technika bezdotykowa (ANTT – aseptic non touch technique), cele jej stosowania, a take najwaniejsze aspekty i przykady zastosowania w codziennej praktyce.

Summary

This article presents Aseptic Non Touch Technique, targets, the most important aspects and examples in every day practice.

Sowa kluczowe/Key words

aseptyka ➧ ...... chce wiedziec wiecej ...