www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2011


Higiena rk – gdzie jestemy?Hand hygiene - where are we?

Magorzata Fleischer, Katarzyna Fleischer-Stpniewska


dr med. Magorzata Fleischer

lek. med. Katarzyna Fleischer-Stpniewska

Streszczenie

Higiena rk jest najwaniejsz metod zapobiegania zakaeniom zwizanym z opiek zdrowotn, jednak w wikszoci placwek suby zdrowia postpowanie personelu czsto nie jest zgodne z zaleceniami w tym zakresie. Proponowana w wytycznych WHO ...... chce wiedziec wiecej ...Wytyczne do sterylizacji wyrobw medycznych i innych przedmiotw wielokrotnego uycia, stosowanych w czasie wykonywania zabiegw medycznych oraz innych czynnoci, podczas ktrych moe doj do przeniesienia choroby zakanej lub zakaeniaGuidelines for sterilization of medical products and others reusable articles used when granting health benefits and during other activities, when the transmission of infectious disease or infection can occur

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Dekontaminacja wyrobw medycznych jest wanym zadaniem instytucji zajmujcych si ochron zdrowia ludnoci. Jako procedur ma wpyw na liczb zakae, dlatego wane jest ustalenie jednolitych wymaga dotyczcych ...... chce wiedziec wiecej ...Strategia wyboru metod dekontaminacji w zapobieganiu skaeniom Clostridium difficile oraz ich zwalczaniuDecontamination methods for the selection strategy in preventing and combating contamination Clostridium difficile

dr med. Patryk Tarka

Streszczenie

Clostridium difficile jest najwaniejszym czynnikiem etiologicznym biegunek na wiecie. Szczegln zjadliwoci cechuje si szczep 027. Zwalczanie skae Clostridium difficile nastrcza trudnoci, gdy bakteria wytwarza bardzo oporne spory. W pracy omwiono wszystkie dostpne w Polsce metody i preparaty ...... chce wiedziec wiecej ...Rola systemw informatycznych w technologii nowoczesnej centralnej sterylizatorni – korzyci i moliwociRole of informatic systems in technology of modern CSSD – profits and possibilities

mgr Ewa Niemyjska

Streszczenie

Gwn zalet komputerowego systemu dokumentowania pracy centralnej sterylizatorni, majcego za zadanie automatyczne elektroniczne tworzenie i przechowywanie dokumentacji, jest obnienie kosztw zwizanych z gospodark narzdziami chirurgicznymi oraz wikszy poziom bezpieczestwa personelu i pacjentw, a take prewencja ...... chce wiedziec wiecej ...PRESEPTOL® – innowacyjny system ochrony, pielgnacji i dezynfekcji o wyduonym czasie dziaania dla rnych powierzchniAndrzej Zebiaowicz

Micha Delijewski

LAKMA Strefa Sp. z o.o. jest najwikszym polskim producentem w brany chemii gospodarczej i profesjonalnej, a jej produkty SIDOLUX® s znane od ponad 20 lat.

Linia wyrobw PRESEPTOL, stworzonych w celu ochrony obiektw suby zdrowia, charakteryzuje si wysok i – co wane – wyduon skutecznoci. Obejmuje ona rodki do dezynfekcji podg i cian oraz powierzchni ponadpodogowych, a take do dezynfekcji maych powierzchni, a ...... chce wiedziec wiecej ...