www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2011


Rce personelu jako potencjalne rdo zakae szpitalnych




Healthcare workers’ hands as potential reservoir of hospital infections


dr hab. med. Dorota Rokiewicz

Streszczenie

Patogeny odpowiedzialne za zakaenia szpitalne s przenoszone gwnie za porednictwem rk personelu. Higieniczna dezynfekcja rk jest skuteczniejsza wobec drobnoustrojw ni mycie rk i powinna by stosowana jako metoda z wyboru przed rozpoczciem wielu czynnoci zwizanych z opiek nad pacjentem oraz po ich ...



... chce wiedziec wiecej ...



Kontrola zakae wirusami zapalenia wtroby typu B i C, a metody oceny aktywnoci wirusobjczej chemicznych preparatw dezynfekcyjnych w procesach manualnych i maszynowych



The control of infections with hepatitis of B and C viruses, and methods of evaluation of viricidal activity of chemical disinfecting preparations in manual and machine processes

dr med. Patryk Tarka

Streszczenie

Wirusy zapalenia wtroby typu B oraz typu C s duym problemem medycznym w Polsce. Dlatego te powstay dwie grupy eksperckie, ktre skupiaj lekarzy specjalizujcych si w leczeniu zakae WZW, a mianowicie: Polska Grupa Ekspertw HBV i Polska Grupa ...



... chce wiedziec wiecej ...



Druga twarz rodkw dezynfekcyjnych – alkohole (cz. 2)



Second face of disinfectants – Part. 2 Alcohols

dr in. Rafa Rogalewicz

Streszczenie

Obowizek dezynfekcji rnych powierzchni w zakadach opieki zdrowotnej, ze wzgldu na przeprowadzane w nich procedury medyczne i z uwagi na obecno rnorodnych patogenw, i starannoci od osb, ktre nadzoruj procesy dekontaminacji i na co dzie je realizuj, wymaga si wiedzy i ogromnej odpowiedzialnoci. Materia biologiczny (krew, biaka, mocz, ka itp.) czsto ...



... chce wiedziec wiecej ...