www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2011


Udzia informatyki w technologii centralnej sterylizatorni i bloku operacyjnegoImportance of IT in CSSD and OR technology

in. Krzysztof Wrblewski

Pierwsze komputery elektroniczne pojawiy si w poowie XX wieku. Byy one tak due, e dla jednego trzeba byo przeznaczy spore pomieszczenie, a przywilej pracy z nimi mieli tylko nieliczni. Obecnie dostp do komputerw jest powszechny, zmniejszya si te ich wielko, niektre mog si nawet zmieci w kieszeni. Informatyzacja obejmuje wszystkie dziedziny naszego ycia i coraz trudniej jest si bez ...... chce wiedziec wiecej ...Puczka czy macerator?Washer – disinfector or macerator?

Urzdzenia puczco-dezynfekujce do kaczek i basenw wielorazowego uytku oraz maceratory do utylizacji jednorazowych naczy z pulpy s od dawna znane wszystkim szpitalom. Odpowied na postawione w tytule pytanie nie jest atwa i uzaleniona od wielu czynnikw, zwaszcza natury ekonomicznej, oraz podejcia szpitala do zagadnie sanitarnych i epidemiologicznych. Kwestia wyboru midzy tymi dwoma urzdzeniami zdeterminowana jest czsto ...... chce wiedziec wiecej ...Zagroenia towarzyszce procesom oczyszczania i dezynfekcji wyrobw medycznychRisks associated with processes of cleaning and disinfection of medical devices

mgr Waldemar Olszak

Streszczenie

Upyno ju wiele lat od wprowadzenia pierwszych myjni-dezynfektorw przeznaczonych do maszynowego mycia i dezynfekcji narzdzi medycznych. W dalszym cigu prowadzi si badania majce na celu ulepszenie technologii mycia, stosowanie skuteczniejszych rodkw myjcych i dezynfekcyjnych, zwikszenie ochrony narzdzi, dokumentowanie procesw, a take ich ...... chce wiedziec wiecej ...Informacja o wanych zmianach w zapisach norm europejskich z zestawu o higienie rkInformation about important changes in European standards concerning hand hygiene

dr Micha Zabocki

Streszczenie

W opracowaniu porwnano obecne i poddane rewizji teksty norm dotyczce mycia higienicznego rk, higienicznej dezynfekcji rk metod wcierania oraz chirurgicznej dezynfekcji rk przez wcieranie i przez mycie rk.

Summary

The intention of this study was to compare the current and revised versions of standards concerning hygienic handwash, ...... chce wiedziec wiecej ...