www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2010


Dekontaminacja inwazyjnych wyrobw medycznych o zoonej konstrukcjiDecontamination of invasive and complicated medical devices

mgr Stanisaw witalski

Streszczenie

Dekontaminacja inwazyjnych wyrobw medycznych stanowi podstawowe dziaanie o charakterze prewencyjnym w zakresie zapobiegania transmisji zakae krzyowych. Dekontaminacja stanowi wyzwanie o charakterze prawnym, epidemiologicznym, etycznym, technicznym i ekonomicznym. Postp w diagnostyce i leczeniu musi rwnie oznacza postp w technikach ...... chce wiedziec wiecej ...Zakup rodkw dezynfekcyjnych w ramach ustawy o zamwieniach publicznychPurchase of disinfectants within the framework of public order act

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

W wielu zakadach ochrony zdrowia pracownicy maj trudnoci z zakupem rodkw dezynfekcyjnych w ramach ustawy o zamwieniach publicznych. Artyku omawia najczciej spotykane bdy w celu uatwienia pracy komisjom przetargowym.

Summary

In many health service institutions workers have problems with purchasing disinfectants within the framework of public ...... chce wiedziec wiecej ...Rola dezynfekcji fumigacyjnej w dekontaminacji pomieszcze i wyposaenia medycznegoRole of fumigation methods for decontamination of healthcare rooms and medical equipment

dr med. Patryk Tarka

Streszczenie

Prawidowo wykonana dezynfekcja zabezpiecza rodowisko szpitalne przed rozprzestrzenianiem si drobnoustrojw szczeglnie alarmowych, o wysokim stopniu opornoci na antybiotyki, jak rwnie zapobiega utrzymywaniu si na powierzchniach mikroorganizmw o szczeglnie dugim okresie przeycia. Wyposaenie szpitali i laboratoriw w kosztown i ...... chce wiedziec wiecej ...Monitorowanie procesw sterylizacjii zwalnianie wyrobwdo uycia w centralnych sterylizatorniach zakadw opieki zdrowotnejRoutine monitoring of sterilization processes and product release in hospital’s sterile supply departments

mgr Joanna Wodarczyk-Rajska

Streszczenie

Proces sterylizacji narzdzi i materiaw jest dugi i wieloetapowy. Poniewa procesy sterylizacji s procesami specjalnymi, naley rutynowo kontrolowa ich efektywno. Procedury dotyczce kontroli procesw sterylizacji oraz zwalniania wyrobw po sterylizacji musz by zgodne z wymogami ustanowionych w Polsce ...... chce wiedziec wiecej ...