www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2010


Chlorheksydyna – jeden z powszechnie stosowanych antyseptykwChlorhexidine – one of the most widely used antiseptic

Part II: Application of chlorhexidine containing preparations

mgr Ewa Bocian, prof. dr hab. Stefan Tyski

Streszczenie

W niniejszej pracy omwiono zastosowanie preparatw z chlorheksydyn. Jest to druga cz artykuu dotyczcego charakterystyki chlorheksydyny, pierwsza za ukazaa si w „Zakaeniach” 2/2010. Preparaty dezynfekcyjne zawierajce CHX w zalenoci od zastosowania mona ...... chce wiedziec wiecej ...Kierunki rozwoju szpitalnej dezynfekcji i sterylizacji w polsceDevelopment directions of hospital disinfection and sterilization in poland

mgr Ewa Rhm-Rodowald, mgr Marta Podgrska, dr Boenna Jakimiak, dr Agnieszka Chojecka

Streszczenie

Zakad Zwalczania Skae Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pastwowego Zakadu Higieny od wielu lat monitorowa wykonywanie procedur zapobiegajcych zakaeniom w polskich szpitalach. Procesy dezynfekcji i sterylizacji byy oceniane na ...... chce wiedziec wiecej ...Niskotemperaturowa sterylizacja wyrobw medycznych wielorazowego uycia – metody i kierunki rozwojuLow-temperature sterilization of reusable medical devices – methods and direction of the development

mgr Stanisaw witalski

Streszczenie

Sterylizacja wyrobw medycznych stanowi ostatnie ogniwo zoonego procesu dekontaminacji, decydujce o waciwym bezpieczestwie pacjenta. Metod z wyboru dla ponad 90% wyrobw medycznych poddawanych sterylizacji w zakadach opieki zdrowotnej jest sterylizacja par wodn w procesach zwalidowanych, zgodnie z wymaganiami ...... chce wiedziec wiecej ...