www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2010


Glukoprotamina – badania fazy 1 i 2 aktywnoci bakteriobjczejGlucoprotamin – tests phase 1 and 2 bactericidal activity

dr Wanda Grzybowska

mgr Ewa Bocian

prof. dr hab. Stefan Tyski

Streszczenie

Prowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni pomieszcze, mebli, sprztu oraz wyrobw medycznych jest bardzo wanym postpowaniem ograniczajcym rozwj zakae, zwaszcza zakae szpitalnych. Glukoprotamina – zwizek aminowy – wykazuje wyjtkow aktywno wobec bakterii, grzybw i niektrych ...... chce wiedziec wiecej ...Wykrywanie biofilmw stanowicych problemy medyczne i perspektywy ich eradykacjiDetection and perspectives for anti-biofilm therapy in medicine

prof. dr hab. Barbara Ralska

dr Beata Sadowska

dr Elbieta Walencka

Streszczenie

Zwikszenie skutecznoci antybiotykoterapii i wypracowanie standardw alternatywnego leczenia zakae przebiegajcych z udziaem biofilmw jest zadaniem nowoczesnej mikrobiologii i medycyny. Poniewa biofilmy s wysoce oporne na dziaanie antybiotykw i innych biocydw, wyznaczenie nowych kierunkw ...... chce wiedziec wiecej ...Organizacja sterylizacji w placwkach medycznych – aktualny stan prawny i propozycje zmianOrganisation of sterilisation in health care institutions – current legal status and proposals for changes

mgr Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Reprocesowanie instrumentarium medycznego oraz sterylizacja szeregu innych materiaw w placwkach medycznych nie doczekay si dotd kompleksowej regulacji prawnej, obejmujcej wszystkie aspekty. Nie istniej przepisy regulujce od strony merytorycznej dziaalno sterylizatorni komercyjnych oraz procesy sterylizacji ...... chce wiedziec wiecej ...Skadniki aktywne wystpujce w preparatach dezynfekcyjnych i antyseptycznychActive agents In disinfectants and antiseptics

mgr Jdrzej Gromadecki

dr Roman Wrbel

Preparaty dezynfekcyjne i rodki antyseptyczne znajduj szerokie zastosowanie w placwkach suby zdrowia do odkaania skry oraz powierzchni i instrumentarium medycznego. W praktyce stanowi podstawowy element procedur majcych na celu ograniczenie zakae szpitalnych.

Substancje aktywne zawarte w preparatach dezynfekcyjnych i antyseptycznych charakteryzuj si szerszym spektrum ...... chce wiedziec wiecej ...