www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2009


Lavaseptyka i jej znaczenie w procesie gojenia si ranLavasepsis and its significance in wound-healing process

mgr Hanna Rosoowska

dr med. Jolanta Rusiecka-Zikowska

dr med. Magorzata Fleischer

Streszczenie

Jedn z metod leczenia ran jest lavaseptyka, ktrej celem jest eradykacja drobnoustrojw z uszkodzonych tkanek. Wybr preparatu stosowanego w tej metodzie powinien uwzgldnia typ rany oraz waciwoci antybakteryjne i minimalny efekt cytotoksyczny pynu ...... chce wiedziec wiecej ...Dezynfekcja powierzchni wrodowisku szpitalnymThe disinfection of surfaces in hospital environment

dr med. Barbara Waszak

Streszczenie

Dezynfekcja powierzchni w otoczeniu chorego, tj. samego pomieszczenia, jego wyposaenia medycznego i niemedycznego, stanowi jeden ze sposobw zapewnienia pacjentowi waciwego bezpieczestwa mikrobiologicznego. Dezynfekcja ponadto umoliwia likwidacj rezerwuarw gronych patogenw oraz przerwanie ich drg transmisji. Dezynfekcja powierzchni jest w mniejszym stopniu ni ...... chce wiedziec wiecej ...Zewntrzne systemy elektroniczne – wykorzystanie przy walidacji i kontroli autoklawwExternal electronic systems – using for validation and control of autoclaves

mgr Marek Lewandowski

Streszczenie

Walidacja w dziedzinie sterylizacji i dezynfekcji jest okrelona normami. Cay proces redukcji drobnoustrojw w centralnej sterylizatorni powinien podlega walidacji. Szczeglnym dziaaniem o charakterze strategicznym jest sterylizacja w autoklawach. Wytyczne do wykonania walidacji tych urzdze zawarte s w wielu normach (np.: PN-EN 285:A2 2009, ...... chce wiedziec wiecej ...