www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2009


Preparaty antyseptyczne do dezynfekcji rk, skry, pola operacyjnego i bon luzowych – obiektywne kryteria wyboruAntiseptic preparation applied to hand, skin, surgical field and mucosal membranes disinfection – objective selection criteria

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Antyseptyki s to rodki dezynfekujce przeznaczone do bezporedniego kontaktu z tkankami ludzkimi. Musz spenia dwa kryteria: skutecznoci i bezpieczestwa.

Summary

Antiseptics are the group of disinfectants that are intended for direct contact with human tissue. They have to fulfil ...... chce wiedziec wiecej ...Maszynowe mycie i dezynfekcjaMachine washing and disinfection

mgr Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Maszynowe mycie i dezynfekcja instrumentarium medycznego oraz innych utensyliw szpitalnych to technika cigle sabo rozpowszechniona w polskich szpitalach. Wprawdzie koszty zakupu i instalacji myjni-dezynfektorw s wysokie, lecz ich eksploatacja przynosi szpitalom szereg wymiernych korzyci, przede wszystkim powane oszczdnoci. Ten trend jest jednokierunkowy – w miar wzrostu kosztw ...... chce wiedziec wiecej ...