www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Oporno drobnoustrojw na rodki dezynfekcyjneMicrobial resistance to disinfectants

Ewa Rhm-Rodowald Boenna Jakimiak Agnieszka Chojecka Marta Podgrska

Streszczenie

rodki biobjcze (np. antyseptyki, rodki dezynfekcyjne) s szeroko stosowane w placwkach medycznych i w weterynarii, a take w zakadach przetwrstwa spoywczego, gospodarstwach domowych, przemyle oraz w zakadach uytecznoci publicznej. Maj one zapobiega zakaeniom i ogranicza ich rozprzestrzenianie si w rodowisku. Badania wskazuj, e stosowanie ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie lavaseptyki w leczeniu ran i dezynfekcjiLavaseptics as a method of wounds’ treatment and disinfection

Maciej Chwaa Anna Spannbauer

Streszczenie

Rany przewleke stanowi powany problem spoeczny i ekonomiczny. Jednym z istotnych czynnikw utrudniajcych gojenie si ran jest ich przewleka infekcja. W ostatnich badaniach podkrela si rol organizacji bakterii tworzcych biofilm na powierzchni rany. W artykule opisano mechanizm tworzenia si biofilmu oraz trudnoci z jego usuniciem. Scharakteryzowano ...... chce wiedziec wiecej ...Monitorowanie procesw sterylizacjiSterilization processes monitoring

Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Monitorowanie procesw sterylizacji jest integralnym skadnikiem nowoczesnych technologii reprocesowania wyrobw medycznych wielokrotnego uytku. Poziom monitorowania zaley nie tylko od liczby i jakoci stosowanych wskanikw czy testw – jest wypadkow caego systemu reprocesowania, zalen rwnie od stanu wiedzy, organizacji pracy, jakoci eksploatowanych urzdze i aktualnych regulacji pra...... chce wiedziec wiecej ...Dezynfekcja powierzchni zmywalnych w nieoywionym rodowisku pacjenta – czy dziki temu mona zmniejszy czsto wystpowania zakae szpitalnych?Disinfection of hard surfaces in the inanimate patient environment – can it reduce healthcare associated infections?

Bernhard Meyer

Streszczenie

Rola dezynfekcji powierzchni zmywalnych w kontekcie zapobiegania wystpowaniu zakae w placwkach ochrony zdrowia wzbudza wiele kontrowersji wrd ekspertw i jest postrzegana w rny sposb w poszczeglnych krajach. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat mycia idezynfekcji powierzchni w placwkach ...... chce wiedziec wiecej ...