www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Jodopowidon i jego znaczenie w antyseptycePovidone-iodine and its importance in antisepsis

Magorzata Fleischer Hanna Rosoowska Jolanta Rusiecka-Zikowska

Streszczenie

Jodopowidon jest szeroko stosowanym antyseptykiem, ktry charakteryzuje si duym spektrum aktywnoci, szybkim dziaaniem biobjczym i stosunkowo nisk toksycznoci. W artykule przedstawiono moliwoci wykorzystania preparatw, zawierajcych jodopowidon w antyseptyce oraz porwnawcz ocen ich skutecznoci, midzy innymi w odkaaniu skry i bon ...... chce wiedziec wiecej ...Dezynfekcja skry i bon luzowych przed zabiegami inwazyjnymiSkin and mucous membranes disinfection before invasive procedures

Maria Ciuru

Streszczenie

Dezynfekcja skry i bon luzowych przed zabiegami inwazyjnymi odgrywa wan rol w profilaktyce zakae. Na skuteczno dezynfekcji maj wpyw takie czynniki, jak: rodzaj preparatu dezynfekcyjnego, technika dezynfekcji, czas dziaania rodka chemicznego zastosowanego na skr i bon luzow oraz przestrzeganie zalece dotyczcych przygotowania do dezynfekcji.

...... chce wiedziec wiecej ...Antyseptyki stosowane do leczenia ran i bon luzowych oraz do celw profilaktycznychAntiseptics used to wound and mucous membrane treatment and preventive purposes

Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Leczenie ran czsto wymaga stosowania antyseptykw. Dotyczy to zwaszcza ran powstaych w wyniku wypadku, poniewa w tych okolicznociach istnieje najwiksze ryzyko ich zakaenia. Ponadto za pomoc antyseptykw leczy si rany przewleke: odleyny, owrzodzenia powstae na skutek cukrzycy i ylakw koczyn dolnych. Rany te bardzo czsto s skolonizowane lub zakaone, ...... chce wiedziec wiecej ...Wykorzystanie sterylizatorw plazmowych w procesie profesjonalnej sterylizacji narzdziPlasma sterilisers in the process of professional sterilisation of instruments

Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Sterylizacja plazmowa jest stosowana w Polsce od kilkunastu lat, a w niektrych szpitalach to jedyna metoda sterylizacji niskotemperaturowej. Na podstawie uzyskanego dowiadczenia mona szczegowo opisa jej zalety i wady, a take okreli, kiedy jest najbardziej skuteczna.

Summary

Plasma sterylisation has been used in Poland for over ten years. After ...... chce wiedziec wiecej ...