www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2009


Normy europejskie: mity i faktyEuropean standards: myths and facts

dr med. Micha Zabocki

Streszczenie

Artyku jest prb wyjanienia wtpliwoci i pyta skierowanych do autora i do Redakcji, zwizanych znormami europejskimi dotyczcymi preparatw dezynfekcyjnych

Summary

The article is an attempt to resolve doubts and to answer questions directed to the author and to the Editor, regarding European standards for disinfecting products.

Sowa kluczowe

dezynfekcja, normy ...... chce wiedziec wiecej ...Potrzeba walidacji i kontrola skutecznoci dziaania preparatw myjcych przeznaczonych dla wyrobw medycznychThe need of validation and control of efficacy of cleaning preparation designed for medical products

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Czyszczenie jest podstawowym zabiegiem sanitarnym w szpitalach i przychodniach, majcym zapobiega zakaeniom. Jego skuteczno zaley od rodzaju rodkw czyszczcych, a take od stosowanych metod i technik czyszczenia. Ocena skutecznoci tych procesw stanowi pewien problem. Artyku dotyczy preparatw przeznaczonych do czyszczenia ...... chce wiedziec wiecej ...Nowe technologie maszynowego mycia i dezynfekcjiNew technologies of washing and disinfection

mgr Waldemar Olszak

Streszczenie

Omwiono nowe technologie mycia i dezynfekcji maszynowej w centralnych sterylizatorniach. Przedstawiono technologie: dwudetergentowe, enzymatyczne, utleniajce (oxivario, oxivario+, orthovario), alkaliczne dwufazowe, alkaliczne dezynfekujce. Opisano zasady doboru technologii w zalenoci od specyfiki szpitala. Zwrcono uwag na moliwoci stosowania w kraju nowoczesnych technologii mycia, ...... chce wiedziec wiecej ...Zadania na rzecz bezpieczestwa w dziedzinie sterylizacji i dezynfekcji szpitalnejTask on thing of safety in field of sterilisation and the hospital disinfection

Agnieszka Maria Owczarska

Streszczenie

Trudno jednoznacznie zdefiniowa pojcie bezpieczestwa. Mona je rozpatrywa w rnych kategoriach w zalenoci od potrzeb interpretacji. W naukach humanistycznych przejawem bezpieczestwa jest poczucie stabilnoci, w kategoriach oglnych i administracyjnych bezpieczestwo moe by rozpatrywane w kategoriach podmiotowych, przedmiotowych i ...... chce wiedziec wiecej ...