www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2008


Antyseptyka w higienie szpitalnejANTISEPSIS IN HOSPITAL HYGIENE

mgr Waldemar Olszak

Streszczenie

W poniszym artykule poruszono problemy antyseptyki, zwaszcza dotyczce podstawowych, codziennych czynnoci towarzyszcych wielu procedurom w relacjach pacjent − pracownik ochrony zdrowia. Szczegln uwag zwrcono na higieniczne i chirurgiczne mycie rk. Okrelono rwnie zasady antyseptyki profilaktycznej i terapeutycznej. Omwiono waciwoci preparatw do odkaania skry i bon luzowych. ...... chce wiedziec wiecej ...Chemiczne rodki dezynfekcyjne do powierzchni i narzdziChemical disinfectants for surfaces and instruments

mgr Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Zakady opieki zdrowotnej s przedstawiane w mediach jako miejsca niebezpieczne z powodu skaenia mikrobiologicznego. Eliminacja zagroenia jest trudna, poniewa istniej tam liczne rezerwuary drobnoustrojw oraz doskonae warunki do rozwoju drobnoustrojw. Ciepo, wilgo i poywka w postaci zanieczyszcze sprzyjaj tworzeniu si biofilmu. Dekontaminacja ma przywrci i utrzyma ...... chce wiedziec wiecej ...Nowa, lepsza jako dezynfekcji i sterylizacjiZ Waldemarem Olszakiem rozmawia Adam Wojciechowski

Po ostatnich wyborach nastpiy zmianywskadzie Zarzdu Stowarzyszenia Kierownikw Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji. Jakie zmiany planuje nowy zarzd w najbliszym czasie?

Nowy Zarzd Stowarzyszenia Kierownikw Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji dziaa od maja tego roku. W dniach 22–24 padziernika zorganizowalimy zjazd naukowy, w ramach ktrego odbyo si rwnie nadzwyczajne walne zebranie czonkw ...... chce wiedziec wiecej ...