www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2008


Dezynfekcja wielkogabarytowych wyrobw medycznych i pomieszcze szpitalnychDisinfection large washing stands and disinfectors medical and rooms of hospital

mgr Waldemar Olszak

Streszczenie

Dziaania prewencyjne dotyczce zakae wewntrzszpitalnych od lat s na wiecie traktowane priorytetowo. Do podstawowych nale procedury dezynfekcyjne. W niniejszym artykule omwiono zagadnienia zwizane z dezynfekcj wielkogabarytowych przedmiotw, majcych kontakt z pacjentem, stanowic istotny problem. Ponadto przedstawiono najnowszy system ...... chce wiedziec wiecej ...Systemy dozowania i zasady stosowania rodkw antyseptycznychDosage systems and principles of using antiseptic agents

mgr Maria Ciuru

Streszczenie

Mycie i dezynfekcja rk s podstawowym zadaniem personelu medycznego w profilaktyce zakae. Bardzo wane jest wyposaenie placwki medycznej w dobre rodki do mycia i dezynfekcji rk oraz zainstalowanie odpowiednich dozownikw i utrzymywanie waciwej ich higieny, a take uywanie dozownikw przez personel zgodnie z zasadami.

Summary

Basic duty of the medical staff is ...... chce wiedziec wiecej ...Procesy dekontaminacji na rnych poziomach bezpieczestwa biologicznegoDecontamination processes on different biosafety levels

dr med. Barbara Waszak

Streszczenie

Zagroenia i ryzyko epidemiczne s rne w zalenoci od rodzaju patogenu uczestniczcego w kontaminacji rodowiska szpitalnego. Okrelone poziomy bezpieczestwa biologicznego (BSL) i grupy hermetycznoci okrelaj warunki higieniczne dla poszczeglnych poziomw i rygory postpowa oraz zalecenia stosowania waciwych barier higieniczno-epidemicznych, tzw. pierwotnych i ...... chce wiedziec wiecej ...