www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2008


ANTYSEPTYKI W POSTACI ELUANTISEPTICS IN THE FORM OF GEL

mgr Elbieta Kutrowska

kierownik Zakady Sterylizacji

Szpital Specjalistyczny w.Wojciecha w Gdasku

Streszczenie

Znaczenie dezynfekcji rk w profilaktyce zakae jest ogromne. Wieloletnia edukacja personelu przynosi efekty – wzrasta zuycie rodkw dezynfekujcych i rkawic medycznych. Jednak cz pracownikw niechtnie dezynfekuje rce z powodu niekorzystnego oddziaywania na skr preparatw odkaajcych. Producenci ...... chce wiedziec wiecej ...NOWOCZESNE ROZWIZANIA WSTERYLIZACJI SZPITALNEJMODERN SOLUTIONS IN HOSPITAL STERILISATION

mgr Jarosaw Czapliski

kierownik Dziau Dezynfekcji iCentralnej Sterylizacji Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu

Streszczenie

Artyku jest prb nakrelenia kierunku rozwoju polskiej sterylizacji w zakresie prawa, organizacji pracy i technologii. Od rozpoczcia reformy suby zdrowia rnice w rozwoju czci zadaniowej i zaplecza szpitalnego s coraz wiksze. Gwn przyczyn tego stanu jest brak orodka ...... chce wiedziec wiecej ...METODY BADANIA DZIAANIA BJCZEGO PREPARATW DEZYNFEKCYJNYCH ZE SZCZEGLNYM UWZGLDNIENIEM OBSZARU MEDYCZNEGOTEST METHODS FOR THE EVALUATION OF ACTIVITY OF CHEMICAL DISINFECTANTS SPECIALLY IN MEDICAL AREA

dr Boenna Jakimiak

mgr Ewa Rhm-Rodowald

mgr Marta Podgrska

Zakad Zwalczania Skae Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Pastwowego Zakadu Higieny

kierownik zakadu: dr Boenna Jakimiak

Streszczenie

Zasady badania rodkw dezynfekcyjnych zostay opracowane w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym w Komitecie Technicznym 216 (CEN/TC ...... chce wiedziec wiecej ...Uycie lamp bakteriobjczych w oddziaach intensywnej terapii i salach operacyjnychThe use of antibacterial lamps in Intensive Care Units and Operating Theatres

prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyski

dr med. Alicja Pawlak

Katedra Anestezjologii iIntensywnej Terapii UM w odzi

Streszczenie

Zastosowanie w oddziaach intensywnej terapii, salach operacyjnych i zabiegowych lamp bakteriobjczych ma istotne znaczenie dla dezynfekcji tych obszarw. W artykule autorzy omawiaj dziaanie promieniowania ultrafioletowego na organizmy ywe. Wskazuj na ...... chce wiedziec wiecej ...