www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2008


Cechy Charakterystyczne Nowoczesnej Sterylizacji SzpitalnejTHE CHARACTERISTIC OF MODERN HOSPITAL STERILISATION

mgr Jarosaw Czapliski

kierownik Dziau Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewdzkiego Szpitala Zespoowego w Elblgu

Streszczenie

W artykule okrelono kryteria umoliwiajce dokonanie oceny nowoczesnoci i poziomu jakoci systemu reprocesowania instrumentarium medycznego oraz wzorca nowoczesnej sterylizatorni szpitalnej.

Summary

The following article is an attempt to determine the criteria which ...... chce wiedziec wiecej ...Warsztaty wiatowego Forum Sterylizacji Szpitalnej – Bydgoszcz 6–8.12.2007 – Podkrelane kierunki i rozwizania oraz nowe podejciaWorkshop of World Forum for Hospital Sterile Supply – Bydgoszcz, December 6-8, 2007 Emphasized directions, solutions and new approach

dr med. Barbara Waszak

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza Dzia Centralnej Sterylizacji i DDD w Bydgoszczy

Streszczenie

Podczas Warsztatw wiatowego Forum Sterylizacji Szpitalnej, ktre odbyy si w grudniu ub.r. w Bydgoszczy, omawiano istotne dla obecnej dezynfekcji i sterylizacji szpitalnej kierunki dziaania oraz ...... chce wiedziec wiecej ...Glukoprotamina®Dezynfekcja w nowym wymiarzeGlucoprotamine New Dimension Disinfection

mgr in. Mariusz Szymaski

Ecolab Sp. z o.o.

Streszczenie

Skuteczne ograniczenie liczby zakae szpitalnych w duej mierze zaley od waciwego doboru rodkw dezynfekcyjnych. Artyku opisuje waciwoci Glukoprotaminy − najmodszej (odkrytej w 1993 roku) substancji chemicznej inaktywujcej mikroorganizmy.

Summary

An effective reduction in the amount of nosocomial infections depends to a large extent on a ...... chce wiedziec wiecej ...