www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2008


WARSZTATY WIATOWEGO FORUM STERYLIZACJI SZPITALNEJ BYDGOSZCZ 6-8.12.2007EASTERN EUROPEAN WORKSHOP FOR STERILE SUPPLY, BYDGOSZCZ 6–8.12.2007

Ewa Gaudziska Teresa Saliska

mgr Ewa Gaudziska

kierownik Dziau Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii im. F. ukaszczyka w Bydgoszczy

mgr Teresa Saliska kierownik Dziau Centralnej Sterylizacji, Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. J. Biziela w Bydgoszczy

Adres do korespondencji:Ewa Gaudziska Dzia Centralnej Sterylizacji Centrum Onkologii im. F. ukaszczyka ul. Dr J. ...... chce wiedziec wiecej ...Prawidowe mycie narzdziZ Elbiet Kutrowsk rozmawia Adam Wojciechowski

Co zadecydowao o Pani udziale w Warsztatach wiatowego Forum Sterylizacji Szpitalnej w Bydgoszczy?

Zawsze chtnie sucham wykadowcw z innych krajw, aby szerzej pozna problemy zwizane ze sterylizacj. Porwnuj nasze zadania, z ktrymi si zmagamy, z tymi, nad ktrymi pracuj inni poza Polsk. S one w duej mierze zbiene, ale warto wiedzie, czy nie powinnimy jeszcze bardziej rozszerza naszej dziaalnoci i w jakim ki...... chce wiedziec wiecej ...Chemicznofizyczne aspekty procesu dekontaminacji z wykorzystaniem gazowej postaci nadtlenku wodoruThe physical chemistry of decontamination with Gaseous hydrogen peroxide

dr Carl Hultman

mgr Aaron Hill

dr Gerald McDonnell

Dekontaminacja powierzchni pomieszcze zamknitych, skaonych mikroorganizmami stanowi bardzo wane zagadnienie dotyczce obiektw farmaceutycznych,badawczych i innych. Bezpieczn i wiarygodn metod dekontaminacji powierzchni twardych jest oddziaywanie na te powierzchnie gazowej postaci nadtlenku wodoru [1, 2, 3]. Gazowa posta ...... chce wiedziec wiecej ...Dokumentacja procesw dekontaminacji (cz. II)Documentation of decontamination processes

mgr in. Janusz Ziemczonek

Program zapewnienia sterylnoci

W skad kompletnego programu zapewnienia sterylnoci musz wchodzi:

1. identyfikacja oraz identyfikowalno produktu (sterylizowanego artykuu);

2. kalibracja sterylizatora, badania skutecznoci i utrzymywanie w dobrym stanie;

3. walidacja procesw sterylizacji;

4. mechaniczne, chemiczne i biologiczne monitorowanie cyklw ...... chce wiedziec wiecej ...