www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


JAKICH BADA AKTYWNOCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ POWINNO SI WYMAGA OD WYTWRCW PREPARATW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH Z OBSZARU MEDYCZNEGO?WHAT KIND OF TESTS FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITI SHOULD BE REQUIRED FROM THE PRODUCERS OF ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS?

prof. dr hab.Stefan Tyski

Streszczenie

Zaliczanie preparatw dezynfekcyjnych – zwaszcza antyseptycznych – do rnych grup: produktw leczniczych, wyrobw medycznych, produktw biobjczych, a take kosmetykw powoduje due zamieszanie. Jednak osoby korzystajce ze rodkw dezynfekcyjnych i antyseptycznych w placwkach suby zdrowia oraz ...... chce wiedziec wiecej ...JAK DUGO PATOGENY SZPITALNE MOG PRZETRWA NA POWIERZCHNIACH NIEOYWIONYCH? PRZEGLD SYSTEMATYCZNYHOW LONG DO NOSOCOMIAL PATHOGENS PERSIST ON INANIMATE SURFACES? A SYSTEMATHIC REVIEW

Axel Kramer

Ingeborg Schwebke

Gnter Kampf

Streszczenie

Cel. Powierzchnie nieoywione s czsto opisywane jako rdo zakae szpitalnych. Celem niniejszego przegldu jest podsumowanie dostpnych danych dotyczcych okresu przeywalnoci patogenw na powierzchniach nieoywionych.

Metody. Dokonano przegldu, bez ogranicze jzykowych, literatury medycznej znajdujcej si w bazie MedLine. ...... chce wiedziec wiecej ...NORMY EUROPEJSKIE- OCENA DZIAANIA DEZYNFEKCYJNEGO PREPARATW CHEMICZNYCHEUROPEAN STANDARD - THE EVALUATION OFTHE CHEMICAL DISINFECTANNTS ACTIVITY

mgr Barbara Tadeusiak

Streszczenie

Metody badania preparatw dezynfekcyjnych powinny uwzglednia czynniki wystpujce w praktycznych warunkach stosowania produktw, wpywajce na ich aktywno. Norma EN 14885:2006 okrela metody odpowiednie do badania i oceny dziaania preparatw dezynfekcyjnych, uwzgledniajce ich przeznaczenie i sposb uycia.

Summary

The test methods should closely ...... chce wiedziec wiecej ...