www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


MATERIAY I SYSTEMY OPAKOWANIOWE STERYLNYCH WYROBW MEDYCZNYCHMATERIALS AND PACKAGING SYSTEMS OF STERILE MEDICAL PRODUCTS

Streszczenie

Materiay i systemy opakowaniowe sterylnych wyrobw medycznych stanowi pierwotn i bezporedni ochron jaowoci tych wyrobw do chwili uycia wobec pacjenta. Aby poddany sterylizacji wyrb medyczny mg pozostawa wolny od zdolnych do ycia drobnoustrojw, opakowania powinny spenia okrelone wymagania. Kryteria, ktre zostay opisane w dokumentach technicznych (normach) pozostaj wsplne dla wytwrcw ...... chce wiedziec wiecej ...CENTRALNA STERYLIZATORNIA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. S. EROMSKIEGO W KRAKOWIECENTRAL STERILE IN THE STEFAN EROMSKI SPECIALIST HOSPITAL IN CRACOW

Streszczenie

Niniejszy artyku opisuje zasady funkcjonowania, organizacj pracy oraz wyposaenie nowoczesnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego im. Stefana eromskiego w Krakowie, oddanej do uytku w grudniu 2003 roku. W artykule omwiono midzy innymi zagadnienia dotyczce urzdze znajdujcych si w sterylizatorni, a take metod i materiaw wykorzystywanych do sterylizacji sprztu ...... chce wiedziec wiecej ...