www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2007


SPTANA STERYLIZACJA



SPTANA STERYLIZACJA

HAMPERED STERILISATION

Streszczenie

Mimo zasadniczego wpywu sterylizacji szpitalnej na jako procesu leczenia od duszego czasu obserwuje si w tej dziedzinie wyrany zastj. Szpitale rozwijaj si nieproporcjonalnie, inwestujc w leczenie i diagnostyk z pominiciem zaplecza. Pojawi si pomys prywatyzacji sektora sterylizacji, bdcy prb pozbycia si kopotu bez wzgldu na cen.

Summary

Although sterilization has a crucial influence on ...



... chce wiedziec wiecej ...



NOWA CENTRALNA STERYLIZATORNIA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM



NOWA CENTRALNA STERYLIZATORNIA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

THE NEW CENTRAL STERILIZATION

IN MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE IN WARSAW

Streszczenie

Niniejszy artyku opisuje organizacj i zasady pracy obowizujce w nowo otwartej Centralnej Sterylizatorni WIM.

Poruszono w nim zagadnienia zwizane z obiegiem materiau przeznaczonego do dezynfekcji i sterylizacji oraz urzdzeniami znajdujcymi si w Centralnej Sterylizatorni.

Summary

Present article describes a ...



... chce wiedziec wiecej ...



WYZWANIA DLA PROCESW DEKONTAMINACJi W DZIAANIACH PRAKTYCZNYCH



WYZWANIA DLA PROCESW DEKONTAMINACJi W DZIAANIACH PRAKTYCZNYCH

CHALLENGE FOR DECONTAMINATION PROCESSES IN PRACTICE

Streszczenie

Obecno drobnoustrojw chorobotwrczych w rodowisku pacjenta i na powierzchniach wyrobw medycznych stanowi zagroenie infekcyjne zalene od liczby drobnoustrojw, ich patogennoci i charakteru samej kontaminacji. Szczeglne wymagania odnoszce si do praktycznych dziaa w zakresie dekontaminacji (usuwanie i inaktywacja) dotycz form ...



... chce wiedziec wiecej ...



FRANCUSKA DEZYNFEKCJA



FRANCUSKA DEZYNFEKCJA

FRENCH DISINFECTION

Streszczenie

Niniejszy artyku powicony jest przyjtym we Francji regulacjom dotyczcym chemicznych preparatw dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Ze wzgldu na wieloletni okres dowiadcze Francja jest przykadem kraju, ktry w sposb uporzdkowany i kompleksowy nadzoruje obrt i bezpieczne wykorzystywanie dezynfektantw.

Summary

This article describes regulations taken on in France concerning chemical disinfection and ...



... chce wiedziec wiecej ...