www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2006


Wyrb medyczny czy preparat biobjczy – kategorie rodkw dezynfekcyjnychWyrb medyczny czy preparat biobjczy – kategorie rodkw dezynfekcyjnych

Medical device or biocide – categories of disinfectants

Streszczenie

Uytkownicy chemicznych rodkw dezynfekcyjnych i antyseptycznych maj trudnoci z okreleniem wymaga przy ich zakupie. Nie zawsze jest jasne, do jakiej kategorii naley dany preparat. Takie problemy maj rwnie ustawodawcy, dlatego do rozwizania spornych kwestii powoano w Unii Europejskiej specjalne grupy konsultacyjne, ktre ...... chce wiedziec wiecej ...WALIDACJA PROCESU STERYLIZACJI W WARUNKACH SZPITALNYCHWALIDACJA PROCESU STERYLIZACJI W WARUNKACH SZPITALNYCH

Validation of STERILISATION PROCESS in HOSPITALS' CONDITIONS

Streszczenie

Artyku przedstawia propozycj zgodnego z wymaganiami zasadniczymi zapewnienia wytwarzania wyrobw medycznych w warunkach szpitalnych – szkic scenariusza na bazie normy EN ISO 14937:2000. Opisuje wymagania odnonie zapewnienia zwalidowanego procesu sterylizacji w miejscach innych ni wytwrca oraz wymagania odnonie certyfikacji walidacji procesu ...... chce wiedziec wiecej ...DEZYNFEKCJA POMIESZCZE SZPITALNYCHDEZYNFEKCJA POMIESZCZE SZPITALNYCH

DISINFECTION OF HOSPITAL SPACES

Streszczenie

Dezynfekcja wspczesnych pomieszcze szpitalnych, penych rnego rodzaju instalacji i nowoczesnego sprztu, wymaga metod i technik nowej jakoci. Dezynfekcje prowadzone technikami zmycia, przetarcia i zmoczenia nie s ju obecnie efektywne i wystarczajce. Producenci z brany higieniczno-sanitarnej oferuj nowe systemy i urzdzenia do opryskiwania z odparowaniem, zamgawiania oraz gazowania pomieszcze i ...... chce wiedziec wiecej ...DEZYNFEKCJA POMIESZCZE SZPITALNYCHDEZYNFEKCJA POMIESZCZE SZPITALNYCH

DISINFECTION OF HOSPITAL SPACES

Streszczenie

Dezynfekcja wspczesnych pomieszcze szpitalnych, penych rnego rodzaju instalacji i nowoczesnego sprztu, wymaga metod i technik nowej jakoci. Dezynfekcje prowadzone technikami zmycia, przetarcia i zmoczenia nie s ju obecnie efektywne i wystarczajce. Producenci z brany higieniczno-sanitarnej oferuj nowe systemy i urzdzenia do opryskiwania z odparowaniem, zamgawiania oraz gazowania ...... chce wiedziec wiecej ...