www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2006


Reprocesowanie wyrobw medycznych – Sytuacja w NiemczechReprocesowanie wyrobw medycznych – Sytuacja w Niemczech

Reprocesowanie wyrobw medycznych praktykowane bez walidowania, obecnie rwnie w wielu polskich szpitalach, jest niebezpieczne dla pacjentw.

W rodowisku medycznym panuje bdny pogld, e nigdzie na wiecie, z wyjtkiem USA, reprocesowanie nie jest jednoznacznie prawnie uregulowane. Bdne jest rwnie twierdzenie, e w adnym europejskim kraju nie ma kompleksowego systemu postpowania z wyrobami medycznymi, w tym rwnie z ...... chce wiedziec wiecej ...DEKONTAMINACJA OBOWIZKOWA, OKRELONA W AKTUALNIE OBOWIZUJCYCH REGULACJACH MERYTORYCZNO-PRAWNYCHDEKONTAMINACJA OBOWIZKOWA, OKRELONA W AKTUALNIE OBOWIZUJCYCH REGULACJACH MERYTORYCZNO-PRAWNYCH

OBLIGATORY DECONTAMINATION SPECIFIED IN CURRENTLY VALID, SUBSTANTIAL AND LEGAL REGULATIONS

Streszczenie

Dekontaminacja jako redukcja kontaminacji jest dziaaniem koniecznym i ograniczajcym zakaenia tzw. wewntrzne w zakadach opieki zdrowotnej. Stanowi cenne „narzdzie higieniczne”, uniemoliwiajce transmisj drobnoustrojw i eliminujce rezerwuary i rda ...... chce wiedziec wiecej ...REPROCESOWANIE I PONOWNE UYCIE WYROBW MEDYCZNYCH JEDNOKROTNEGO UYTKU W POLSKICH SZPITALACHREPROCESOWANIE I PONOWNE UYCIE WYROBW MEDYCZNYCH JEDNOKROTNEGO UYTKU W POLSKICH SZPITALACH

REPROCESSING AND REUSING OF SINGLE USE MEDICAL DEVICES IN POLISH HOSPITALS

Streszczenie

Reprocesowanie wyrobw medycznych jednokrotnego uytku stanowi powany problem polskich szpitali. Artyku opisuje krajowe regulacje prawne i wymagania dla wyrobw medycznych.

Summary

Reprocessing of SUD is a serious problem of polish hospitals. This articke shows national law regulations and ...... chce wiedziec wiecej ...