www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2005


SZPITALNA STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJASZPITALNA STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

w wietle rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadu opieki zdrowotnej

(Dz. U. nr 116, poz. 985)

HOSPITAL STERILIZATION AND DISINFECTION IN NEW POLISH LAW REGULATIONS CONCERNIG OF PROFESSIONAL & SANITARY REQIREMENTS FOR MEDICAL ROOMS & MEDICAL DEVICES

Streszczenie

Na pocztku lipca 2005 roku weszy w ycie nowe ...... chce wiedziec wiecej ...DEKONTAMINACJA A CZYSTE I BEZPIECZNE OTOCZENIE CHOREGODEKONTAMINACJA A CZYSTE I BEZPIECZNE OTOCZENIE CHOREGO

DECONTAMINATION – CLEAN AND SAFE PATIENT ENVIRONMENT

Streszczenie

Powszechnie wiadomo, e aby proces zdrowienia mg przebiega bez powika, chory musi przebywa w czystym otoczeniu. Bezpieczne pod wzgldem mikrobiologicznym rodowisko pacjenta to wynik waciwej organizacji, spenienia odpowiednich wymogw higieniczno-sanitarnych oraz zaplanowania skutecznych metod i technik zapobiegania kontaminacji i prowadzenia ...... chce wiedziec wiecej ...