www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2005


Badanie skutecznoci preparatw dezynfekcyjnych - normy europejskie (CEN) Micha ZabockiBadanie skutecznoci preparatw dezynfekcyjnych

Micha Zabocki

Sposb dziaania jednostek suby zdrowia w Polsce nieustannie podlega gbokim zmianom. Nastpuj przeksztacenia wasnociowe, zmiany rda i zasady finansowania, kolejne rewolucje w organizacji. Na poziomie szpitala lub innej jednostki ochrony zdrowia wszystkie te, niestety chaotyczne, zmiany wymuszaj jednak staranne liczenie kosztw usug medycznych oraz popraw ich jakoci i zakresu. Najlepsz drog do osignicia ...... chce wiedziec wiecej ...KWAS NADOCTOWY W NOWOCZESNYCH PROCESACH DEKONTAMINACJIKWAS NADOCTOWY W NOWOCZESNYCH PROCESACH DEKONTAMINACJI

PERACETIC ACID IN MODERN PROCESSES OF DECONTAMINATION

Streszczenie

Skuteczno biobjcza zwizkw utleniajcych jest znana od dawna i wykorzystywana w preparatach dezynfekcyjnych i antyseptycznych. W medycynie powszechnie jest stosowana woda utleniona jako rodek odkaajcy rany i kwas nadoctowy stosowany do dezynfekcji dializatorw. Due znaczenie zdobyy rodki utleniajce w postaci staej, wykorzystywane do profilaktyki i ...... chce wiedziec wiecej ...DEKONTAMINACJA PROFILAKTYCZNA I INTERWENCYJNA W RODOWISKU SZPITALNYMDEKONTAMINACJA PROFILAKTYCZNA I INTERWENCYJNA W RODOWISKU SZPITALNYM

PROPHYLAXIS AND TARGETED DECONTAMINATION IN HOSPITAL ENVIRONMENT

Streszczenie

Dekontaminacja profilaktyczna i dekontaminacja interwencyjna (kierowana) stanowi wan cz dziaa zmierzajcych do zachowania bezpieczestwa mikrobiologicznego pacjentw i personelu w rodowisku szpitalnym. Cele tych dziaa s rne i dotycz: usunicia z otoczenia chorego, a take wyposaenia i sprztu medycznego patogenw do ...... chce wiedziec wiecej ...