www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2004


Tomasz Marek

Pracownia endoskopowa – zagroenia zwizane z niewaciwym myciem i dezynfekcj oraz wytyczne obowizujce w Unii Europejskiej

Tomasz Marek

Pracownia endoskopowa – zagroenia zwizane z niewaciwym myciem i dezynfekcj oraz wytyczne obowizujce w Unii Europejskiej
Endoscopy unit – risk connected with inappropriate cleaning and disinfection and guidelines in the European Union

Streszczenie
Endoskopia przewodu pokarmowego wie si z ryzykiem przeniesienia chorb zakanych. Ryzyko to moe by zminimalizowane przez zastosowanie odpowiedniego postpowania profilaktycznego, tj. ...... chce wiedziec wiecej ...Probiotyki a zakaenia
Piotr B. Heczko
Magdalena Strus
Artur Drzewiecki

Piotr B. Heczko
Magdalena Strus
Artur Drzewiecki


Probiotyki a zakaenia
Probiotics and infections
Streszczenie
Probiotyki s produktami leczniczymi lub ywnociowymi zawierajcymi ywe, niepatogenne drobnoustroje, ktre wywieraj korzystny wpyw na zdrowie czowieka. W artykule omwiono perspektywy zastosowania probiotykw w zapobieganiu i leczeniu zakae.
Summary
Probiotics are products containing living non-pathogenic microorganisms, which confer ...... chce wiedziec wiecej ...