www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2013


Zmiany w epidemiologii, klinice, diagnostyce i leczeniu zakae Clostridium difficileGayane Martirosian

Changes in epidemiology, clinical manifestations, diagnostic and treatment of Clostridium difficile infection

Streszczenie

Clostridium difficile to jeden z gównych czynników etiologicznych biegunek szpitalnych. Liczba przypadków zakae C. difficile wzrosa w ostatnich piciu latach w wyniku m.in. niekontrolowanego stosowania antybiotyków oraz zwikszenia si liczby pacjentów z immunosupresj ...... chce wiedziec wiecej ...Paeczki Acinetobacter spp. - wszechstronny patogen szpitalnyEugenia Gospodarek

Acinetobacter spp. – versatile hospital pathogen

Streszczenie

Paeczki Acinetobacter spp. to Gram(–) oportunistyczne patogeny, bdce wanym czynnikiem etiologicznym zakae szpitalnych coraz trudniejszych do leczenia z powodu narastania antybiotykoopornoci. Wielu przedstawicieli rodzaju Acinetobacter wystpuje w glebie, rodowisku wodnym i na skórze ludzi, natomiast naturalny rezerwuar(y) A. baumannii ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia miejsca operowanego po zabiegach nastawienia i wewntrznego zespolenia zamknitych zama kociKrzysztof oboda, Artur Gdek, Magorzata Bulanda

Surgical site infection after bone-setting and internal fixation procedures of closed fractures of bones

Streszczenie

Zakaenie miejsca operowanego (ZMO) naley do najpowaniejszych powika leczenia operacyjnego zama koci metod nastawienia i wewntrznego zespolenia. Niejednokrotnie niweczy trud chirurga, zwiksza koszty leczenia, wydua czas hospitalizacji pacjenta oraz pogarsza kliniczny ...... chce wiedziec wiecej ...