www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2012


Analiza profili genetycznych szczepw klinicznych Enterococcus faecalis o rnym fenotypie wraliwoci na aminoglikozydyAnalysis of genetic profiles of Enterococcus faecalis clinical strains with different aminoglycoside sensitivity phenotypes

mgr Katarzyna Talaga

dr n. biol. Agnieszka Chmielarczyk

dr hab. med. Magorzata Bulanda

Mirosawa Dzikowska

Streszczenie

Przez wiele lat enterokoki byy uwaane za bakterie wzgldnie chorobotwrcze o niskiej zjadliwoci. Natomiast od kilku lat ze wzgldu na czynniki, ktre umoliwiaj im przetrwanie w warunkach ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia w zakadach opieki dugoterminowejInfections in long-term care facilities

dr n. biol. Jadwiga Wjkowska-Mach

mgr Monika Pobiega

prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

Streszczenie

W krajach rozwinitych stale si powiksza grupa ludzi w wieku podeszym. Wzrasta rwnie liczba osb wymagajcych opieki instytucjonalnej. Cz z nich nie jest w stanie samodzielnie funkcjonowa w rodowisku domowym ze wzgldu na niepenosprawno ruchow lub psychiczn. Populacja wymagajca staej opieki ...... chce wiedziec wiecej ...Wyniki bada punktowych w europejskich domach opieki dugoterminowej w 2010 rokuResults of point prevalence study in European long-term care facilities in 2010

mgr Monika Pobiega

dr n. biol. Jadwiga Wjkowska-Mach

prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

Streszczenie

W 2010 roku realizowano w Europie projekt Healthcare Associated Infections in European Long-Term Care Facilities (HALT). Jego gwnym zamierzeniem byo wspieranie nadzoru nad zakaeniami, monitorowanie opornoci na antybiotyki i zuycia antybiotykw oraz przygotowanie ...... chce wiedziec wiecej ...