www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2011


Co wiemy dzi o epidemii E. coli O104:H4 w Niemczech?What we know today about the outbreak of E. coli O104:H4 infection in Germany?

dr n. med. Jolanta Szych

Streszczenie

W pierwszych dniach maja 2011 roku w Niemczech wybucha epidemia zespou hemolityczno-mocznicowego i krwawej biegunki o midzynarodowym zasigu, zwizana z zakaeniem shigatoksycznymi paeczkami Escherichia coli (STEC), nazywanymi take werotoksycznymi E. coli (VTEC) lub enterokrwotocznymi E. coli (EHEC), a nalecymi do serotypu O104:H4. W ...... chce wiedziec wiecej ...Fitoterapia w zapaleniu zatok przynosowychPhytotherapy in rhinosinusitis

mgr farmacji Izabela Nawrot

dr hab. farmacji Adam Matkowski

Streszczenie

Ponad jedna trzecia chorych na zapalenie zatok przynosowych stosuje zioa i preparaty rolinne jako jedn z form leczenia. Wprawdzie skuteczno fitoterapii w leczeniu tego schorzenia nie jest jednoznacznie potwierdzona, jednak w literaturze medycznej istnieje na ten temat wiele opracowa. W rnych regionach wiata jest stosowanych wiele gatunkw ...... chce wiedziec wiecej ...Szpitalne posocznice Enterococcus faecium – monitorowanie bakteriologiczne i epidemiologiczneHospital sepsis due to Enterococcus faecium – bacteriological and epidemiological monitoring

dr med. Alfred Samet

dr med. Marek Bronk

Streszczenie

Bakterie nalece do gatunku E. faecium stanowi 10–15% wszystkich izolowanych od ludzi enterokokw w rodowisku pozaszpitalnym. S przyczyn okoo 10% przypadkw zakae wywoanych przez enterokoki i okoo 1% zakae spowodowanych cznie przez wszystkie drobnoustroje. W latach 2005–2010 ...... chce wiedziec wiecej ...