www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2011


Zakaenia krwi zwizane z zastosowaniem dostpu naczyniowego (Bloodstream infections related to venous access)Bloodstream infections related to venous access

dr med. Beata Mczyska

prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska

Streszczenie

Zakaenia krwi zwizane z zastosowaniem dostpu naczyniowego stanowi powany problem zarwno terapeutyczny, jak i diagnostyczny. Szczeglnie widoczne jest to na oddziaach intensywnej terapii, gdzie mog one stanowi 20–40% wszystkich zakae szpitalnych. Ponadto infekcje te czsto s przyczyn zgonu – odsetek ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka przedekspozycyjna w zakaeniu HIV. Rola tenofowiru w prewencji zakaePreexposure prophylaxis in HIV infection. Tenofovir significance in the prevention of infections

dr med. Dorota Rogowska-Szadkowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono obecny stan bada nad profilaktyk przedekspozycyjn zakae HIV oraz omwiono badania w zakresie stosowania doustnie lub miejscowo tenofowiru i tenofowiru z emtricitabin. Okrelono te obawy dotyczce publikowanych obecnie tymczasowych zalece, a take kosztw i dostpu do ...... chce wiedziec wiecej ...