www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2011


Polskie Zalecenia grupy ekspertw na temat profilaktyki szpitalnych zapale puc u pacjentw wentylowanychPolish Guidelines for preventing pneumonia in ventilated patients

Jadwiga Wjkowska-Mach

Anna Raska

Agnieszka Misiewska-Kaczur

Andrzej Kbler

Magorzata Bulanda

Piotr B. Heczko

Streszczenie

Zamierzeniem autorw prezentowanego dokumentu jest przekazanie szpitalom praktycznych zalece dotyczcych profilaktyki szpitalnych zapale puc u pacjentw wentylowanych (VAP). Dodatkowe informacje mona znale w: GUIDELINES FOR PREVENTING HEALTH-CARE-ASSOCIATED PNEUMONIA, ...... chce wiedziec wiecej ...Zapobieganie wystpowaniu sepsy zwizanej z cewnikami naczyniowymiPrevention of catheter-related bloodstream sepsis

dr med. Alicja Pawiska

Streszczenie

Stosowanie cewnikw centralnych jest gwn przyczyn sepsy u hospitalizowanych pacjentw, szczeglnie na oddziaach intensywnej terapii. W wielu przypadkach zakaeniom tym mona by zapobiec, jeeli zostayby podjte rekomendowane dziaania prewencyjne. Badano wiele rozwiza i metod, ktre mogyby zmniejszy czsto wystpowania zakae odcewnikowych. Najbardziej efektywne s ...... chce wiedziec wiecej ...Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego dotyczce redukcji ryzyka rozwoju zakaenia miejsca operowanegoZakaenia miejsca operowanego (ZMO) nale do najczciej wystpujcych postaci klinicznych zakae szpitalnych. S przyczyn zwikszonej chorobowoci, wyduania si czasu hospitalizacji, wzrostu kosztw leczenia oraz innych niekorzystnych skutkw zdrowotnych i spoecznych. Na ryzyko wystpienia zakaenia miejsca operowanego maj wpyw czynniki zwizane z pacjentem, w tym procedury lecznicze i pielgnacyjne przed i po zabiegu operacyjnym, oraz rodowisko szpitala. Do czynnikw ryzyka ...... chce wiedziec wiecej ...Midzynarodowa konferencja naukowa „Profilaktyka zakae szpitalnych”dr hab.med.prof UMK Jerzy T. Marcinkowski

Piotr Jurasz

W dniu 26 padziernika 2010 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) odbya si midzynarodowa konferencja naukowa „Profilaktyka zakae szpitalnych”, zorganizowana przez Zakad Higieny Katedry Medycyny Spoecznej UMP, Polskie Towarzystwo Higieniczne (PTH), Wojewdzk Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Poznaniu oraz Europejski Instytut Miedzi w Brukseli (ECI), a objta ...... chce wiedziec wiecej ...