www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2010


Zapobieganie zakaeniom wywoanym przez metycylinooporne gronkowce zociste (MRSA)Prevention of infections with methicillin-resistant staphylococci (MRSA)

dr hab. med. prof. UJ Magorzata Bulanda

Streszczenie

Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia czstoci zakae powodowanych przez szczepy MRSA jest naleyte zapobieganie im. Obejmuje ono szczegowe rozpoznawanie i usuwanie rde zakae oraz przecinanie drg ich przenoszenia. Standardowe zapobieganie zakaeniom gronkowcowym w szpitalach polega gwnie na zmniejszaniu rozsiewu bakterii. ...... chce wiedziec wiecej ...Chemioprofilaktyka malarii: strategie postpowania w typowych oraz trudnych sytuacjach klinicznychMalaria chemoprophylaxis: strategies for both typical and difficult clinical situations

dr med. Agnieszka Wroczyska

dr med. Wacaw L. Nahorski

Streszczenie

Malaria stanowi gwn zakan przyczyn mierci osb podrujcych do krajw tropikalnych. Spord czynnikw ryzyka rozwoju cikich postaci klinicznych u podrnych oraz mierci w przebiegu tej choroby wymienia si przede wszystkim: niewaciw chemioprofilaktyk lub jej brak oraz zbyt pne ...... chce wiedziec wiecej ...Drobnoustroje nisz ekologicznych czowiekaMicroorganisms of humans ecological nichespart i. Metagenomics

prof. dr hab. Jacek Grzybowski

Streszczenie

W artykule przedstawiono najnowsze dane dotyczce badania wszystkich drobnoustrojw zasiedlajcych nisze ekologiczne czowieka, niezalenie od moliwoci ich hodowania w laboratorium. Dziedzina tych bada zwana metagenomik jest oparta na: a) sekwencjonowaniu fragmentw 16S rRNA drobnoustrojw w celu opracowania nowego systemu taksonomicznego, b) ...... chce wiedziec wiecej ...