www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2010


Nadzr nad zakaeniami zwizanymi z cewnikami naczyniowymiSurveillance of vascular catheters-related infections

mgr piel. Agnieszka Maria Dziewa

dr hab. med. prof. nadzw. Anna Ksykiewicz-Dorota

Streszczenie

Wstp: Kaniulacja y obwodowych jest jedn z najczciej wykonywanych procedur pielgniarskich, za prawidowe wykonanie wszystkich czynnoci zawartych w procedurze daje gwarancj wysokiej jakoci usug.

Cel pracy: Celem pracy byo monitorowanie i nadzr nad wystpowaniem zakae zwizanych z ...... chce wiedziec wiecej ...