www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2008


Infekcje stp u chorych na cukrzyc – trudny problem diagnostyczny i terapeutycznyFOOT INFECTIONS IN DIABETIC PATIENS DIFFICULTIES IN DIAGNOSIS AND THERAPY

Anna Korzon-Burakowska

Streszczenie

Infekcje koczyny dolnej s przyczyn wysokiego poziomu chorobowoci i miertelnoci chorych na cukrzyc, a leczenie tego powikania pociga za sob due koszty. Diagnostyka opiera si na ocenie klinicznej oraz badaniu mikrobiologicznym. Czynnikami etiologicznymi krtkotrwaych infekcji oniewielkim nasileniu s zwykle tlenowe Gram(+) ziarniaki, zwaszcza ...... chce wiedziec wiecej ...Czysto mikrobiologiczna bloku operacyjnegoMicrobiological cleanliness of the operating suite

dr n. med. Magorzata Fleischer

Streszczenie

Nowoczesna sala operacyjna powinna stanowi aseptyczne rodowisko. Zastosowanie wentylacji z odpowiedni liczb wymian powierza lub systemw przepywu laminarnego oraz bariery architektoniczne ograniczaj liczb drobnoustrojw w powietrzu. Stosowanie masek chirurgicznych, fartuchw i okry gowy zapobiegajcych rozsiewowi drobnoustrojw kolonizujcych jam ustn i ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienia podrujcychRavel vaccinations

Ewa Duszczyk

Streszczenie

Podre, zwaszcza do regionw tropikalnych wi si z niebezpieczestwem zachorowania na chorob zakan, czasami zagraajc yciu. Zastosowanie szczepie ochronnych pozwala zmniejszy ryzyko nabawienia si niektrych chorb zakanych. Planujc szczepienia przed podr konieczne jest uwzgldnienie zagroenia epidemiologicznego zwizanego z rejonem podry oraz osobnicze czynniki ryzyka.

Summary

Travels, ...... chce wiedziec wiecej ...Diagnostyka i leczenie liszajca zakanegoDiagnosis and treatment of contagious impetigo

dr n. med. Wioletta Baraska-Rybak

dr hab. med., prof. nzw. AMG Roman Nowicki

Streszczenie

Liszajec to wysoce zakana powierzchowna infekcja skry, wystpujca przede wszystkim u dzieci midzy drugim i pitym rokiem ycia. Etiologia schorzenia moe by mieszana, paciorkowcowo-gronkowcowa (Streptococcus pyogenes – paciorkowce beta-hemolizujce grupy A, Staphylococcus aureus 2grupy fagowej typu71), czciej ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczno profilaktycznych szczepie przeciwko Pseudomonas aeruginosa u chorych ciko oparzonych na podstawie wasnych obserwacjiEfficacy prevention of specific vaccination against Pseudomonas aeruginosa at patient with extensive burn on the ground own experiences

dr med. Kazimierz Cielik

lek. med. Rafa Pabiaczyk

lek. med. Tomasz Tuleja

Streszczenie

Celem pracy jest ocena skutecznoci profilaktyki przeciw zakaeniom bakteriami P. aeruginosa (PA) upacjentw hospitalizowanych w oddziale leczenia oparze i chirurgii plastycznej WSS im. L. Rydygiera w Krakowie. Istotnym ...... chce wiedziec wiecej ...