www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2008


ODLEYNY – PROFILAKTYKA INOWOCZESNE METODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGO (cz. 1)Pressure ulcers-prevention and modern methods of conservative treatment (part 1)

dr med. Maciej Sopata

mgr Anna Gowacka

Elbieta Tomaszewska

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

kierownik katedry: prof. dr hab. med. Jacek uczak

Streszczenie

W Polsce od pocztku lat 90. XX wieku obserwuje si wzrost zainteresowania problemami zapobiegania i leczenia odleyn. W pracy autorzy przedstawili ...... chce wiedziec wiecej ...