www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2008


Zwalczanie biofilmu – otwarty problem wspczesnej medycynyCombating biofilms – a new challenge in medicine

doc. dr hab. Elbieta Anna Trafny

Streszczenie

Biofilm jest to skupisko drobnoustrojw rosncych w tkankach lub na powierzchniach sztucznych. Zmedycznego punktu widzenia istotn cech biofilmw jest ich zwikszona tolerancja na rodki przeciwdrobnoustrojowe. Wystpowanie biofilmw w rodowisku szpitalnym wpywa na sposb nadzoru nad zakaeniami i dezynfekcji wyrobw medycznych oraz rodki zapobiegawcze ...... chce wiedziec wiecej ...ZGONY DZIECI IMODZIEY ZWIZANE Z OSP WIETRZN WNIEMCZECH W LATACH 2003–2004Varicella-related deaths in children and adolescents – Germany 2003–2004

Veit Grote

Rdigier von Kries

Wolfang Springer

Gerhard Hammersen

Hans Wolfang Kreth

Johannes Liese

Ospa wietrzna jest chorob czsto wystpujc, lecz zazwyczaj o lekkim przebiegu, i do rzadkich powikaniach. U dzieci ryzyko zgonu jest mae, jednak u osb dorosych − do powane. Wiele prac oceniajcych miertelno z powodu ospy wietrznej ...... chce wiedziec wiecej ...OBCIENIA ZDROWOTNE ZWIZANE ZPOWIKANIAMI OSPY WIETRZNEJ PRZED WPROWADZENIEM OBOWIZKOWEGO SZCZEPIENIA PRZECIWKO OSPIE WIETRZNEJ WNIEMCZECHThe burden of varicella complications before theintroduction of routine varicella vaccination inGermany

J. G. Liese

V. Grote

E. Rosenfeld

R. Fischer

B. H. Belohradsky

R. v. Kries

and the ESPED Varicella Study Group

Ospa wietrzna jest ostr chorob wysypkow. Oglnie uwaa si, e przebiega bez powika. Mona jej skutecznie zapobiega przez szczepienie. Czsto powika ospy wietrznej na og jest okrelana na podstawie ...... chce wiedziec wiecej ...Komputerowy system oceny gojenia ran przewlekych (WHAT)Computer based, chronic wound healing assesment system

dr med. Stanisaw Ha

dr med. Tomasz Stefaniak

lek. med. Jarosaw Kobiela

prof. dr hab. med. Zbigniew ledziski

dr med. Thomas Wild

prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca

Streszczenie

Szczegowy opis wygldu rany umoliwia podjcie waciwych dziaa. Jednak oceny dokonywane nawet przez najbardziej dowiadczonych klinicystw bywaj w 30% rozbiene. Stosujc metody ...... chce wiedziec wiecej ...Czy w polskich szpitalach prawidowo rozpoznaje si zakaenia?Are infections properly diagnosed in Polish hospitals?

prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska

mgr Danuta Smutnicka

Katedra i Zakad Mikrobiologii AM we Wrocawiu

dr Krzysztof Burdynowski

Wojewdzkie Centrum Mikrobiologii PSZOZ Opole

Streszczenie

Szybki postp w medycynie przyczynia si do stosowania na szerok skal inwazyjnych metod leczenia oraz inwazyjnych metod diagnostycznych. Wi si one z duym ryzykiem infekcji i dlatego midzy ...... chce wiedziec wiecej ...