www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2008


Zalecenia dotyczce wykrywania nosicielstwa paciorkowcw grupy B (GBS) u kobiet w ciy i zapobiegania zakaeniom u noworodkw spowodowanym przez ten drobnoustrjRecommendations for the detection of Group B streptococcus (GBS) carriage in pregnant women and for prevention of neonatal infections caused by this pathogen

prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

- Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie

prof. dr hab. med. Tomasz Niemiec

- Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach

- Katedra Neonatologii CM UJ w Krakowie

prof. dr hab. med. Hanna Przondo-Mordarska

- Katedra Mikrobiologii ...... chce wiedziec wiecej ...Sepsa pozaszpitalna o piorunujcym przebiegu –analiza przebiegu zakaenia udwch pacjentwThe fulminant course of sepsis caused bycommunity acquired pathogens − two case reports

dr hab. med. Waldemar Machaa

lek. med. Jolanta Baranowska

dr med. Renata Szebla

lek. med. Jacek Janowski

Streszczenie

Cika sepsa jest oglnoustrojow chorob spowodowan zakaeniem. Na przeywalno pacjentw maj wpyw: szybkie rozpoznanie, identyfikacja czynnika etiologicznego, niezwoczne wdroenie terapii przyczynowej i substytucyjnej. W pracy ...... chce wiedziec wiecej ...