www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2007


OD TOXOCARY DO TOKSOKAROZYStreszczenie

Toksokaroza jest zoonoz, wywoywan przez nicienie Toxocara canis i Toxocara cati. T. canis ma wiksze znaczenie epidemiologiczne ni T. cati. Samica Toxocara produkuje w cigu doby okoo 200 000 jaj. Toksokaroza jest chorob do czsto spotykan, zwaszcza wrd dzieci i ludzi modych. Najczciej opisywane s trzy postacie kliniczne tej choroby: zesp larwy wdrujcej, posta oczna oraz posta utajona. Objawy chorobowe wystpujce u czowieka po zaraeniu T. canis ...... chce wiedziec wiecej ...