www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2013


Badanie in vitro wraliwoci czynnikw etiologicznych powikanych zakae miejsca operowanego po zabiegach w ortopedii na gentamycyn aplikowan w gbceAgnieszka Chmielarczyk, Katarzyna Talaga, Magorzata Bulanda

In vitro susceptibility testing of etiological factors complicated surgical site infections following orthopedic surgery to gentamicin applied in the form of a sponge

Streszczenie

Gentamycyna podawana miejscowo pod postaci gbki kolagenowej jest stosowana z powodzeniem w chirurgii urazowej i ortopedii zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu zakae miejsca operowanego. W infekcjach ...... chce wiedziec wiecej ...Monitorowanie lekowraliwoci drobnoustrojwDorota abicka

Surveillance of antimicrobial susceptibility

Streszczenie

Monitorowanie lekowraliwoci drobnoustrojów jest to proces zbierania, analizowania i raportowania danych, umoliwiajcy ledzenie profili wraliwoci kluczowych patogenów oraz ocen trendów wystpowania i rozprzestrzeniania si opornoci. Otrzymanie wiarygodnych wskaników lekowraliwoci drobnoustrojów wymaga zastosowania odpowiedniej metodyki ...... chce wiedziec wiecej ...KyberKompakt – znaczenie nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej przewodu pokarmowegoMirosawa Gacka, Patrycja Szachta

KyberKompact – the importance of modern microbiological diagnostic of gastrointestinal

tract

Streszczenie

Pod pojciem badania KyberKompakt kryje si jakociowa i ilociowa ocena wybranych bakterii niepatogennych i grzybów w przewodzie pokarmowym. W analizie nie s oceniane drobnoustroje chorobotwórcze, a jedynie bakterie fizjologicznie bytujce w ludzkim przewodzie pokarmowym. ...... chce wiedziec wiecej ...