www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2013


Problemy diagnostyczne i terapeutyczne zwizane z zakaeniami wywoanymi przez oportunistyczne Corynebacterium u chorych z obnion odpornociAlina Olender

The diagnostic and therapeutic problems of opportunistic Corynebacterium infections in immunocompromised patients

Streszczenie

Zakaenia oportunistyczne najczciej wystpuj u osób z obnion odpornoci. Podstawowym czynnikiem predysponujcym jest dysfunkcja ukadu immunologicznego, wystpujca na rónych etapach odpowiedzi immunologicznej, oraz dodatkowe okolicznoci sprzyjajce zakaeniom, zwizane z przerwaniem ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie spektrometrii masowej MALDI-TOF w rutynowej medycznej diagnostyce bakteriologicznejRobert Tomasz Kuthan, ukasz Chabros, Anna Sawicka-Grzelak, Grayna Mynarczyk

Application of mass spectrometry MALDI-TOF for routine medical diagnostic bacteriology

Streszczenie

Spektrometria masowa, poczona z jonizacj próbki poprzez desorpcj laserem z matrycy i pomiarem czasu przelotu jonów (MALDI-TOF MS – matrix assisted la­ser desporption ionisation-time of flight mass spectrome­try), naley do metod ...... chce wiedziec wiecej ...Bezpieczestwo mikrobiologiczne dializoterapii. Jak bada wod przeznaczon do rozcieczenia koncentratw do hemodializy?Halina Marchel, Ewa Swoboda-Kope

Microbiological safety in dialysis. How to analyse water for dilution of haemodialysis concentrates?  

Streszczenie

Dializoterapia, metoda powszechnie stosowana w leczeniu chorych z niewydolnoci nerek, wie si z ryzykiem wystpienia zakae. Potencjalnymi rdami infekcji mog by: zakaony dostp naczyniowy oraz woda i pyn dializacyjny niespeniajce wymaga jakoci. Wartoci referencyjne dla ...... chce wiedziec wiecej ...